08/12/2009 20:18
Prof. Dr. Tuncer BAYKARA

7 Temmuz 1940 tarihinde, Denizli'nin Acıpayam kazasının Yatağan Köyü'nde doğdu. Kısa bir Fen Fakültesi ( Kimya Mühendisliği ) talebeliğinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi ve 1966 da bitirerek, Ord. Prof. A. Zeki Velidi Togan nezdinde doktora çalışmalarına başladı.

1967' de Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne girdi, 1968 de yeniden İstanbul'a dönerek doktorasını tamamladı (1971). Doktorasını

" XI. Yüzyıla kadar Türk Tarihinde 'şehir' " konusu ile yaptı.

1972-73'deki askerliği sonrasında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ne girdi; burada asistan, öğretim görevlisi ve doçent olarak çalıştı. ( 1973-1987)

1987 tarihinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne 'Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesörü' olark tâyin edildi.

Halen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ( Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı başkanı ) ve rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve aynı adlı bölümün başkanıdır.

Çeşitli kongre ve toplantılara katılmak üzere, Belçika, Japonya (üç ay), Tayvan, Almanya, Rusya, İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, Fransa ve Kazakistan'a gitmiştir.

İhtisas sahası : Türk hayatının iskân, yerleşme konuları; 'şehir' ve 'şehircilik'.

Medeniyet" ve "Kültür" kavramlarının Türklerdeki durumu ; Türk hayatının maddi kültür alanındaki durumu.

Coğrafya ve özellikle tarihî Coğrafya ; Anadolu'nun ve Türk ülkelerinin tarihi coğrafyası.

XIX. ve XX. Yüzyıllarda Türkiye Tarihi ; tarihinin değişim süreci.

Anadolu'daki Türk iskanının temelleri ; Bizans'dan Türk devrine geçiş süreci ve bunun esasları.

Kitapları:

Denizli Tarihi, II:Kısım (1070-1429), İstanbul 1969, 56s.+3pl (Kendi yayını)

İzmir Şehri ve Tarihi, İzmir 1974, VI+140s. (Ege Üniversitesi)

Türk Devrim Tarihi, Ankara 1981, 121s. (Kendi yayını)

Yatağan, Herşeyi ile Tarihi Yaşatma Denemesi, Tokyo 1984, 13+212 s.+10 pl. (Tokyo University Foreign Studies)Türkiye Selçukluları Devrinde Konya Şehri, Ankara 1985, (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını)

Milli Mücadele, Ankara 1985 (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını)

Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, I. Anadolu'nun İdarî Taksimatı,

Ankara 1988, 272 s. (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını)

Zeki Velidî Togan, Ankara 1989, 9+229 s. (Kültür Bakanlığı Yayını)

Anadolu'nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisâdî Tarihi Üzerinde Araştırmalar, İzmir 1990, 150 s. (Ege Üniversitesi Yayını)

Osmanlı Taşra Teşkilâtında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), Ankara 1990, 320 s. ( Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını)

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir 1991 , 204 s. (Ege Üniversitesi Yayını ; 1992, 1993 3. Baskı, Akademi Kitabevi)

Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Ankara 1991, 120 s. (Kültür Bakanlığı Yayını)

Hınıs ve Malazgird Sancakları Yer Adları, Ankara 1991 ( Türk Tarih Kurumu Yayını)

Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair Araştırmalar, İzmir 1992, 8+194 s. (Akademi Kitabevi)

Önceki
Önceki Konu:
Mehmet Akif Aydın
Sonraki
Sonraki Konu:
Aykut Çınaroğlu

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: