08/12/2009 20:18
1952 yılında Afyon,Sandıklı Yavaşlar kasabasında doğdu.İlkokulu köyünde,İlköğretmen okulunu Eskişehir Yunusemre Öğretmen Okulunda okudu.Daha sonrs İstanbul

Yüksek Öğretmen Okulunu ve İst.Ü.Edebiyat Fak.Tarih Bölümünü bitirdi.Yüksek lisans yaptı.1971yılından itibaren Pınar Dergisi,Bayrak gazetesi,Boğaziçi

dergisi, Panel dergisi, Altınoluk dergisi,Yeniden Milli Mücadele dergisi, Aziziye dergisi,Türk Edebiyatı dergisi,Türkiye Yazarlar Birliği Yıllıkları gibi gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı.İsa Yusuf Alptekin'in'Doğu Türkistan İçin' isimli hatıratının hazırlanmasıda çalıştı.Doğu Türkistan'ın Sesi dergisinde yazıları yayınlandı.1977 yılında öğretmenliğe başladı.1986 yılında özel okullara geçti.1989 yılından bu yana Özel Erenköy Güneş Lisesi müdürlüğü yapmaktadır.1986 yılında Lise tarih ders kitapları yazmaya başladı.Kitapları yıllarca liselerde

ders kitabı olarak okutuldu.Halen ders kitaplarını yenilemek için çalışmaktadır.Evli olan yazarın iki çocuğu vardır.

ESERLERİ

*1996 yılında Siyasi ve Kültürel Osmanlı tarihi isimli kitabı Marifet yayınları arasında basıldı.Bu kitabın 2000 yılında ikinci baskısı yapıldı.

*1998 yılında Açıklamalı Tarih Atlası hazırlayan yazarın bu eseri de pekçok baskı yaptı.

HAKKINDA YAZILANLAR

Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi

Mustafa Çağrı

Okumuş Adam s.2 Ocak 2001

Türkiye’de hepimizi etkisi altına alan bir tarih anlayışı vardır.Bu tarih anlayışı ana çerçevesi bizim millet ve devlet olarak sürekli komplolara kurban gittiğimiz varsayımına dayanır.Bu varsayım o kadar ileri boyutlara ulaşmıştır ki, hemen her açıdan perişan olduğumuz, imparatorluğumuzun parçalanmak zorunda kaldığı Birinci Dünya Savaşı’nı bile ders kitaplarında aslında bizim yenilmediğimiz, müttefikimiz Almanya yenildiği için bizim de yenilmiş sayıldığımız ileri sürülür.

Aslında yenilginin algılanamaması, yenilgiden daha beter sonuçlar doğurur.İmparatorluğu perişan eden büyük yenilginin mimarları bir de Ermeniler’in saldırısına uğrayınca hepten aklanma mekanizması işletilmiştir.İttihadçılar bu şekilde masumiyetini tescil ettikten sonra bir suçlu bulmak gerekmiştir.O da İttihadçılar’dan sonra işgal İstanbul’unda iktidara gelen ve Batı ülkelerinin zafer şartlarını imzalamaktan başka çaresi olmayan Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve o dönemin padişahı Sultan Vahdettin oluvermiştir.Bu görüş gibi zıddı olan ve yabancılaşmayı Cumhuriyet’le başlatan görüş de yanlıştır.Ve dahası birbirine zıt gibi görünen bu yapay tarih anlayışları birbirini besleyerek yaşarlar. Tarihçi Veli Şirin’in kaleme aldığı Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi, Türk tarihini bir bütün olarak gören bir anlayışın ürünü olarak ortaya çıkıyor.

Genel yanlış tarih anlayışlarımızdan biri de toplumsal olayları

gözardı ederek padişahları başarılı veya başarısız şeklinde ifade etmemizdir.Bu anlayışın çuvalladığı en açık dönem öncesi ve sonrasıyla Tanzimat dönemi olmuştur.Dış politikada İngiliz Ticaret Sözleşmesi dayatmasını ve Rus Yayılmacılığını, içerde Mısır Meselesi ve toprak ağalarının nüfuzu meselesini görmeden, mali yapımızı ihmal ederek her şeyi padişahların dirayetine bağlayan görüşler bugünkü anti-demokratik temayülleri de beslemektedir.

Tarih bir hesaplaşma ve zihinsel hazlara ulaşma alanı değil, geleceği inşa etme muradındaki aydınlar için bir muhasebe labaratuvarıdır.Bu cümlede iki kelimenin altını çizmek istiyoruz o kelimeler de ‘hesaplaşma’ ile ‘muhasebe’ kelimeleridir.Bir tercih yapmak zorundayız.Bu aynı zamanda günümüzü de kavrayacak bir bakış olacak.İşte Veli Şirin’in hazırladığı Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi, çatışmacı tarih anlayışlarından analitik tarih anlayışına geçmek isteyenler için temel bir kaynak kitap özelliği taşıyor.

Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi Veli Şirin 2.Baskı

Marifet Yayınları Telefon 0212 5262270

Önceki
Önceki Konu:
Özay Gönlüm
Sonraki
Sonraki Konu:
Bülent Arınç

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: