Yrd. Doç. Dr. Hasan Babacan - Bilgiler
08/12/2009 20:20
1966 yılında Isparta’da doğan Babacan, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Ondukuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “1590 tarihli Tapu Tahrir Defterine göre Revan Kazası” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamlayan Babacan, 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mehmed Talat Paşa 1874-1921 (Siyasi Hayatı ve İcraatı)” konulu tezi ile de doktorasını tamamladı. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Tarih Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görevini sürdüren Hasan Babacan evli ve iki çocuk babasıdır.

Yüksek Lisans Tezi 1590 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Revan Kazası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 1994.

Doktora Tezi Mehmed Talât Paşa 1874-1921 (Siyasi Hayatı ve İcraatı), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta 1999.

Makaleler • “1590 Tarihinde Revan'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı", S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta 1995, Sayı:1, ss. 43-79.


 • “Bedirhan İsyanı Üzerine Bir Destan” SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1996, Sayı: 2, Isparta 1996, ss. 159-172.


 • "Zileden Kız Alıyoruz", Ay Işığı, Isparta Kış 97/4, ss. 51-52.


 • "Olimpiyatlara Talip Olmamız Münasebetiyle Türk Kültüründe Sporun Yeri", Alsancak, Isparta 1997, Sayı: 2, ss.7-13.


 • "Atatürk ve Gençlik", Alsancak, Isparta, 1997, Sayı: 3, ss. 20-23. "Pek Uyanık Bir Uyku", Alsancak, Isparta, Sayı: 4, ss. 11-16.


 • “Selimiye’de Bulgar Yağması”, Tarih ve Medeniyet, Sayı: 47, Şubat 1998, ss. 33-36.


 • "Milli Mücadelenin Gelir Kaynaklarından Oktruva Vergisi ve Isparta Örneği", Arayışlar, Isparta, 1999, Yıl: 1, Sayı: 1, ss.113-122.


 • “Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Faaliyetleri ve Yazışmalarına Dair Bir Defter”, Askeri Tarih Bülteni, Şubat 1999, Sayı, 46, ss. 165-227.


 • “Trablusgarb Harbinde İtalyan Mallarını Boykot Meselesi”, Arayışlar, Yıl: 1, Sayı: 2, 1999/2, ss. 91-100.


 • “Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Faaliyetlerine Dair Bir Belge”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Yıl 1998, ss. 45-58.


 • “Osmanlı Kanunnâmelerine Bir Örnek: 1590 Tarihli Revan Vilayeti Kanunnamesi”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Yıl 1999, ss. 145-164.


 • “Ermeni Tehciri Hakkında Bir Değerlendirme”, Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2001, Yıl:7, Sayı: 37, ss. 406-419.


 • “I. Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Sorunu, Tehcir Meselesi ve Talât Paşa”, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, TATAV Yay., Yayına Haz. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul 2001, ss. 133-166.


 • “Enver Paşa”, Yeni Türkiye, Türkler Özel Sayısı, Ankara 2002, cilt. 13, s. 263-273.


 • “İttihat ve Terakki’nin Üç Paşası (Siyasi Mücadeleleri vi Rekabetleri)” Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı II, Mart-Nisan 2002, Yıl: 8, Sayı: 44, s. 265-306.


Bildiriler • “Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Faaliyetleri ve Yazışmalarına Dair Bir Defter”, Isparta’nın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998 Isparta.


 • “Türkiye ve Dağlık Karabağ Olayları”, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 24-26 Mart 2000, Samsun, Uluslar arası İlişkiler Komisyonuna sunulan bildiri.


 • “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Vakfiyesi”, Merzifon Haftası ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslar arası Sempozyumu, 7-11 Haziran 2000, ss. 363-370.


 • “Talât Paşa ve Ermeni Tehciri Üzerine Bir Değerlendirme”, Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, Ermeni Araştırmaları Merkezinde 20-21 Nisan 2002 tarihinde Ankara'da sunulan tebliğ.


 • “Tehcir ve Talât Paşa”, Türkiye’nin Ermeni Meselesi Uluslar arası Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2002, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde sunulan tebliğ.


Konferanslar 1. Atatürk ve Gençlik”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 19 Mayıs 1992’de Sinop’ta düzenlenen konferans.


 2. Atatürk ve Bilim”, SDÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce, 27 Nisan 200- Keçiborlu, 27 Nisan Gönen, 5 Mayıs Uluborlu ve Senirkent, 12 Mayıs 200 Eğirdir’de düzenlenen konferanslar.


 3. “Tehcir ve Soykırım Kavramları Çerçevesinde Ermeni Meselesi”, Kütüphanecilik Haftası münasebetiyle Burdur Halk Kütüphanesinde 26.03.02 tarihinde verilen konferans.


 4. “Talât Paşa”, 3 Mayıs 2002 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde sunulan seminer ve konferans.


Projeleri 1. “Bir Bölge Tarihi Çalışması Olarak: Yılanlıoğulları Tarihi”, Halen devam eden proje.


 2. Kültür Bakanlığı Adına Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı başkanlığında yürütülen Kars-Ani Örenyeri Kazı çalışmaları, 10 Ağustos 10 Eylül 1996.


Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: