08/12/2009 20:20
İdris Bal 1968 yılında Kütahya'da (Dumlupınar) dünyaya geldi. 1979 yılında Kütahya’da ilkokulu tamamladı ve Yatılı Öğretmen Okulu sınavlarına girerek Savaştepe Öğretmen Lisesi'ni kazandı. Orta ve Lise eğitimini bu okulda 1985 yılında tamamladı. Aynı yıl katıldığı Üniversite sınavlarında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı ve bu fakülteyi 1989 yılında tamamladı. Mezuniyet sonrası Araştırma Görevliliği sınavını kazanarak, aynı yılın Aralık ayında, Polis Akademisi'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Bu aynı zamanda İdris Bal'ın ideali olan akademisyenlik mesleğine ilk adımını atması anlamına geliyordu.

1990 yılında İngiltere'nin Nottingham Üniversitesine Yüksek Lisans ve Doktora yapmak üzere gönderildi. 1992 yılında Nottingham Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp Mastır derecesini aldı. Mastır tezinin başlığı: “Possibility of Integration Among Turkic Republics and Turkey” (Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasında Bütünleşme İhtimali) idi. Yüksek lisans esnasında tez çalışmaları başlamadan önce uluslararası ilişkiler, dış politika, dünya ekonomisi, Doğu Batı ilişkileri, terörizm, istihbarat konularında ders gördü.

Doktora çalışmalarını ise Manchester Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları bölümünde (Department of Middle Eastern Studies) sürdürdü. Turkey's Relations with the West and Turkic Republics of the Former Soviet Union: The Rise of the "Turkish Model" (1991-1992) {Türkiye'nin Batıyla ve Eski Sovyetler Birliği'nden Ayrılan Türki Cumhuriyetlerle İlişkisi:Türk Modelinin Yükselişi (1991-1992)} başlıklı tezini tamamladı ve 15 Aralık 1997 de sözlü sınavına girdiği doktora çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bu çalışmada Türkiye’nin Batı (ABD dahil olmak üzere) ile Türki Cumhuriyetler arasındaki konumu, Batının ve Türkiye’nin dış politikası, beklentiler, kaygılar, Türki Cumhuriyetlerin Türkiye’ye, Batı’ya ve Orta Doğu ülkelerine tepkileri ele alınmaktadır.

1998 yılında Yardımcı Doçent olan İdris Bal'ın “Turkey’s Relations with the West and Turkic Republics: Rise and Fall of the Turkish Model (Türkiye’nin Batı ve Türki Cumhuriyetlerle İlişkisi: Türk Modelinin Yükselişi ve Düşüşü) başlıklı İngilizce olarak hazırlanmış kitabı merkezi İngiltere’de bulunan Ashgate yayınevi tarafından 2000 yılında yayınlanmıştır. İkinci kitabı ise 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası” başlıklı kapsamlı bir derleme çalışmadır. 2001 yılında Alfa Yayınları tarafından Türkçe olarak yayınlanmıştır. İdris Bal’ın halen “PKK ve Türk Dış Politikası” başlıklı telif kitap çalışmasının basım işlemleri devam etmektedir. “Tarihten günümüze Türk-Ermeni İlişkileri” başlıklı derleme kitap çalışması tamamlanma aşamasındadır. Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile beraber yürüttüğü “Turkish Foreign Policy in Post-Cold War Era” başlıklı İngilizce kapsamlı derleme kitap çalışması 2003-Nisan ayında tamamlanacaktır. “The New “Great Game”: Eurasia Policies of Global and Regional Powers” başlıklı İngilizce derleme kitap çalışması ise haziran 2003 tarihinde tamamlanacaktır. 2002 yılında Polis Akademisi tarafından iki aylık süreyle İngiltere’nin Nottingham Üniversitesi’ne çalışma yapmak için gönderildi. Ayrıca 2002 Yılında “Place of Turkey in US Foreign Policy After 11 September Attacks and Cooperation Against Terrorism” başlıklı projesi ile başvurduğu “Fulbright” bursuna seçilen İdris Bal 2003 yılında 6 ay süreyle ABD’de projesi üzerinde çalışacaktır. İdris Bal’ın Türk Dış Politikası, Orta Asya ve Kafkaslar, Türk Dünyası, Güvenlik, Ortadoğu, Terörizm, İnsan hakları, AB, Batı ve ABD’nin Avrasya Politikası konularında yurtdışında ve yurt içinde farklı bilimsel dergilerde İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi ve Türkiye'de ve Yurt dışında uluslararası bilimsel konferanslarda sunulmuş İngilizce ve Türkçe bildirileri mevcuttur.

İdris Bal Polis Akademisinde Devletler Umumi Hukuku (ve Türk Dış Politikası), Devlet Güvenliği, Siyasi Tarih ve İnkılap Tarihi derslerini okutmaktadır. Ayrıca Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Diplomatic History dersini vermektedir. Ayrıca Polis Akademisi 4. Sınıf öğrencilerinin hazırladığı bitirme tezlerine danışmanlık yapmaktadır. Danışmanlık yaptığı konular temel olarak dış politika, Uluslararası İlişkiler, terörizm, iç güvenlik, dış güvenlik, Türkiye’nin komşuları ile ilişkisi, mezhepsel ayırımlar ve toplumsal olaylar, İnsan hakları gibi konulardır. İdris Bal halen Polis Akademisinde Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve ayrıca 2001-2003 arası dönemde Polis Bilimleri Dergisi Editör yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

YAYINLARI

A. Kitaplar:

1. Idris Bal, Turkey’s Relations with the West and the Turkic Republics: Rise and Fall of the Turkish Model, Aldershot: Ashgate Publications, 2000, 232 pages.

2. Idris Bal, (ed.), 21. Yuzyilin Esiginde Turk Dis Politikasi (Turkish Foreign Policy at the Threshold of the 21. Century), Istanbul: Alfa Publications, 2001, 752 pages.

3. Idris Bal, PKK ve Turk Dış Politikası (PKK and Turkish Foreign Policy), Ankara: Siyasal Publications, Ankara, 2003 (forthcoming).

4. Idris Bal and M. Cufali, (ed.), Dünden Bugüne Turk Ermeni Iliskileri (Turkish Armenian Relations from the Past to the Present), 2003 (forthcoming).

5. Huseyin Bagci and Idris Bal, (ed.), Turkish Foreign Policy in the Post Cold War Era, forthcoming in 2003.

6. Idris Bal, (ed.), The New “Great Game”: Eurasia Policies of Global and Regional Powers, forthcoming in 2003.

B. Kitaplarda Bölümler:

1. İdrisBal, “Insan Haklarinin Uluslar Ustu Korunmasi ve Turkiye: Bazi Sorunlar (Protection of Human Rights Internationally and Turkey )”, Idris Bal, (Ed.), 21. Yuzyilin Esiginde Turk Dis Politikasi (Turkish Foreign Policy at the Threshold of 21. Century), Istanbul: Alfa Publications, 2001, pp.85-101.

2. Idris Bal, “Soğuk Savas Sonrasi Turk Dis Politikasi Icin Turk Cumhuriyetlerinin Onemi”, Idris Bal, (Ed.), 21. Yuzyilin Esiginde Turk Dis Politikasi (Turkish Foreign Policy at the Threshold of 21. Century), Istanbul: Alfa Publications, 2001, pp.327-344.

3. Idris Bal, “Ortadoguda Istikrarsizliga Yol Acan Faktorler ve PKK’nin Katkisi”, Idris Bal, (Ed.), 21. Yuzyilin Esiginde Turk Dis Politikasi (Turkish Foreign Policy at the Threshold of 21. Century), Istanbul: Alfa Publications, 2001, pp.699-711.

4. Hüseyin Bağcı & İdris Bal, “Turkish Foreign Policy in Post Cold War era: New Opportunities and Handicaps”, Dirk Rochtus, Gerrit De Vyder and Veli Yuksel, (Ed.), .Turkije: Springstof voor de Europese Unie?”, Grant, Leuver/Apaldom 2002.

5. Idris Bal, “Turkish Foreign Policy (1960-1980)”, The Turks, Vol.5, Hasan Celal Guzel, Kemal Cicek, Salim Koca, Ankara: Yeni Turkiye Publications, 2002, pp.263-280.

6. Idris Bal, “Turk Dis Politikasi (1960-1980)”, Turkler, Vol.17, Hasan Celal Guzel, Kemal Cicek, Salim Koca, (Ed.), Ankara: Yeni Turkiye Publications, 2002, pp.90-109.

7. İdris Bal, “Instruments of Soviet Control and Nationalities: Special References to Muslim or Turkish Peoples”, Hasan Celal Guzel, Kemal Cicek, Salim Koca, (Eds.), The Turks, Vol.5, Ankara: Yeni Turkiye Publications, 2002, pp.966-975.

8. İdris Bal, “Sovyetlerin Uluslari Kontrol Yontemleri: Turk Kokenli veya Musluman Uluslara Ozel Referanslar”, Hasan Celal Guzel, Kemal Cicek, Saalim Koca, (Eds.), Turkler, Vol.18, Ankara: Yeni Turkiye Publications, 2002, pp.827-836.

9. İdris Bal, “Rise of Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Eurasia: Is it an Effective Toll in a New Big Game”, Ertan Efegil, (Ed.), Geopolitics of Central Asia in the Post Cold War Era: A Systemic Analyses, Harlem: The Research Center for Azerbaijan and Turkestan, SOTA, the Netherlands, 2002.

10. İdris Bal, “Liberal Devlet, Terörizm ve Uluslararası İşbirliği’nin Önemi”, Tülin İçli & Fatih Karaosmanoğlu, Uluslararası Polislik ve Çocuk Suçluluğu, Ankara: Nobel Yayınları, 2003.

11. İdris Bal, “Turkiye’nin Turk Cumhuriyetleri Politikasi (1980-2000) (Turkish Policy Towards Turkic Republics)”, Hasan Huseyin Cevik and Turgut Goksu, (ed.), Devlet ve Politika, Ankara: Siyasal Publications, 2003.

12. Idris Bal, Yusuf Akçura, Üç Tarz-I Siyaset ve Türkçülük Üzerine Yorumlar”, Ümit Özdağ & Yaşar Kalafat, Muzaffer Özdağ’a Amağan, Ankara: ASAM Yayınları, 2003.

13. İdris Bal, “ABD’nin Orta Asya Politikasi (Central Asia Policy of USA)”, Halil Bal, (Ed.), Mehmet Saraya Armağan, Istanbul, 2003, (forthcoming).

14. İdrisBal, “Turkish Model as a Foreign Policy Instrument in Post Cold War Era: The Cases of Turkic Republics and the Post September 11th Attacks Era”, Turkish Foreign Policy in the Post Cold War Era, edited by Sedat Laciner, İbrahim Kaya, Kamer Kasım, Frank Cass Publications, London, 2003. (forthcoming)

15. İdris Bal, “Instability in the Middle East and Contribution of PKK, Turkish Foreign Policy in the Post Cold War Era, edited by Sedat Laciner, İbrahim Kaya, Kamer Kasim, Frank Cass Publications, London, 2003. (forthcoming).

C. Makaleler:

1. İdris Bal, “European Union, Turkic Republics and Turkish Dilemma”, Pakistan Horizon, Vol.49, No.1, January 1996, pp.69-88.

2. İdris Bal, “Terrorism Liberal State and International Cooperation”, Turkish Yearbook of Human Rights (forthcoming).

3. Cengiz Başak & İdris Bal, “The Roots of the Main Problems in Cyprus: From Ottoman Rule to the Independence”, Journal For Cyprus Studies, Vol.4, No.3, Summer 1998, pp.273-289.

4. İdris Bal, “Nationalization Process in Turkic Republics and Implications for Domestic and Foreign Policies”, Eurasian Studies, Special Issue, Summer 2001, pp.21-37.

5. İdris Bal, “Turk Cumhuriyetlerinde Milletlesme Sureci ve Ic ve Dis Politikaya Etkisi”, Avrasya Etudleri, Bagimsizliklarinin 10. Yilinda Turk Cumhuriyetleri Ozel Sayisi, Summer 2001, pp.21-37.

6. İdris Bal, “Rise of Turkey as a Model in International Relations in Post Cold War Era and American Ratification”, Eurasian Studies, No.18, Autumn-Winter 2000, pp.127-136.

7. İdris Bal, “Soguk Savas Sonrasinda Turkiye’nin Uluslararasi Iliskilerde Model Olarak Yukselisi ve Amerikan Onayi”, Avrasya Etudleri, No.18, Autumn-Winter 2000, pp.127-136.

8. İdris Bal & Cengiz Başak, “Rise and Fall of the Elchibey’s Administration and Turkey’s Central Asian Policy”, Foreign Policy, Vol.22, No.3-4/1998, pp.42-56.

9. İdris Bal, “Turk Cumhuriyetlerinde Islam Kimliginin Dunu Bugunu ve Turkiye ile Iliskilere Etkisi (Islamic Identity in Turkic Republics in the Past and Present and Possible Affects on Relations Between Turkey and Turkic Republics)”, Bilig Dergisi, No.8, Winter 1999, pp-65-76.

10. İdris Bal, “Turkish Model” and the Turkic Republics”, Perceptions, Vol.3, No.3, September-November 1998, pp.105-129.

11. İdris Bal, “Emergence of the Turkic Republics and Turkish Reaction”, Foreign Policy, Vol.22, No.1-2/1998, pp.58-76.

12. İdris Bal, “Instruments of Soviet Control in Central Asia”, Eurasian Studies, Vol.3, No.2, Summer 1996, pp.97-113.

13. İdris Bal, “Orta Asya’da Sovyet Kontrol Yontemleri”, Avrasya Etudleri, Vol.No.2, Summer 1996, pp.97-103.

14. Idris Bal, “Uluslararasi Politikada Turk Modelinin Yukselisi ve Dususu (Rise and Fall of Turkish Model in International Politics )”, Bilig Dergisi, No.14, Summer 2000, pp.1-16.

15. İdris Bal & Saule Baycan, “Orta Asya Ulkeleri Taliban’a Yaklasiyor mu? (Are Central Asian States Approaching Taliban?)”, Stratejik Analiz, Cilt.2, No.1, January 2001, pp.48-54.

16. Idris Bal, “ABD’nin Orta Asya Politikasina Yon Veren Ic ve Dis Dinamikler (External and Internal Dynamics that Shapes US Central Asian Policy)”, Stratejik Analiz, No.12, April 2001, pp.59-66.

17. Idris Bal, “Insan Haklari Uluslararasi Iliskilerde Kotuye Kullanilmasi ve Turkiye (Human Right Misuses in International Relations and Turkey)” Yeni Turkiye, Vol.4, No.21-22, June 1998, pp.1389-1399.

18. Idris Bal, “Turk Dis Politikasi ve Turki Cumhuriyetlerin Onemi (Turkish Foreign Policy and Importnce of Turkc Republics)”, BT-Bilgi ve Toplum, No.2, 1999, pp.147-161.

19. Idris Bal, “Ortadogu’da Istikrarsizkiga Yol Acan Faktorler ve PKK’nin Katkisi (Factors that Prepares Instability in the Middle East and Contribution of PKK )”, Bilgi Toplum, No.3, 2001, pp.195-207.

20. Idris Bal, “Orta Asya ve Batinin Dis Politika Araci Olarak Turk Modeli (Central Asia and Turkish Model as an Instrument of Western Foreign Policy)”, Yeni Turkiye, Vol.3, No.15, May-June 1997, pp.936-945.

21. Idris Bal, “Turkish Republic During Ataturk”, Turk Idare Dergisi, Vol.71, No.425, December 1999, pp.183-195.

22. Idris Bal, “Terrorism, Liberal State and International Co-operation”, Polis Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Police Studiers), Vol.4, No:1-2, 2002, pp.47-64.

23. İdris Bal, “Instability in the Middle East and Contribution of PKK”, Turkish Review of Middle East Studies, Annual 2002, (Forthcoming).

D. Tebliğler:

1. İdris Bal, “ABD’nin Turk Cumhuriyetlerine Yonelik Politikasi (US Policy Towards Turkic Republics)”, Bagimsizliklarinin Onuncu Yilinda Turk Cumhuriyetleri (The Turkic Republics: The Tenth Anniversary of Independence), Turksoy ve Marmara Universitesi Turkiyat Arastirma ve Uygulama Merkezi, 9-10 May, Marmara Universitesi Goztepe Kampusu, Istanbul, 2001.

2. İdris Bal, “Yusuf Akcura, Uc Tarz-i Siyaet ve Uc Tarz-i Siyasetteki Turkculuk’un Varsayimlari Uzerine Yorumlar (Yusuf Akcura, Three Branch of Politics, and Interpretation on the Assamptions of Pan Turkism in Three Branch of Politics)”, Turkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurulus ve Gelismesine Hizmeti Gecen Turk Dunyasi Aydinlari Sempozyumu Bildirileri, 23-26 May 1996, Edited by Abdulkadir Yuvali, Mustafa Ergunsah, Mustafa Keskin, and Ayhan Ozturk, Erciyes Universitesi Turk Dünyası Arastirmaları Merkezi Yayinlari, pp.97-111, Kayseri, 1996.

3. İdris Bal, “Türk Dünyasında Alternatif Kimlikler ve İslam Kimliği”, Türk Dünyası Dini Meseleleri sempozyumu, Ankara, Kutlu Doğum Haftası, Türkiye Diyanet Vakfı, Nisan 1997. Daha sonra kitap olarak yayınlandı: Ömer Turan (Yayına Hazırlayan), Türk Dünyasının Dini Meseleleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, ss.89-101, (1998).

4. İdris Bal, “Turkey’s Relations with the Turkic Republics”, Conference on Turkish Relations with the Turkic Republics of the CIS 30 November 2002, in the Nissan Lecture Theatre, St Antony’s College, Oxford.

5. Idris Bal, “Understanding Turkmenistan’s Neutrality”, Round Table on The Role of Neutral Turkmenistan in the Region, 9-10 December 2002, Ak Altyn Plaza Hotel, Asgabad Turkmenistan. (Organised by OSCE).

6. Idris Bal, “Bolgesel Guvenlik ve Turkiye’nin Stratejik Onemi (Regional Security and Strategic Importance of Tukey )”, Turkiye’nin Guvenligi Sempozyumu Tarihten Gunumuze Ic ve Dis Tehditler, 17-19 October 2001, Elazig, Firat University, Later on papers published as a book.

7. Idris Bal, "The Turkish Model" for the Turkic Republics of the ex-Soviet Union”, Second University of Manchester Workshop on Central Asia and the Caucasus, 18/19 May 1995.

8. Idris Bal, “The PKK: Challenge of Regional Stability”, Ten Years after the Gulf War, Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Israel, 14-15 January 2001.

9. Idris Bal, “Turk Cumhuriyetlerinde Milletlesme Sureci ve Politikaya Etkisi (Nationalization Process in Turkic Republics and Effects on Politics)”, 10. Yilinda Turk Cumhuriyetleri Sempozyumu, Turk Ocaklari Genel Merkezi, Ankara, Milli Kutuphane Konferans Salonu, 12 May 2001.

10. Idris Bal, “Turki Cumhuriyetlerle Turkiye’nin Sosyal Kulturel ve Ekonomik Iliskileri (Social, Cultural and Economic Relations Between Turkey and Turkic Republics)”, Turki Cumhuriyetlerle Sosyal Kulturel ve Ekonomik Iliskiler Konferansi, Aksaray Polis Okulu, Aksaray, 7.10.1998.

11. Idris Bal, “Turkiye’yi Cevreleyen Ulkelerde Muhtemel Nufus Hareketleri ve Uluslararasi Politikalar, Multeciler ve Siginmacilar ile ilgili Uluslararasi Standartlar, Dunyada Meydana Gelen Iltica-Goc Akimlari, Ulkemizin Izledigi Prosedurler ve Yasadisi Goc hareketleri Konulu Seminer Programi, 7-9 November 2001, Antalya Emniyet Genel Mudurlugu Yabancilar Hudut Iltica Daire Baskanligi, Birlesmis Milletler Multeciler Yuksek Komiserligi.

12. Idris Bal, “Turkiye ile Turk Cumhuriyetleri Arasindaki Iliskilerin ilk On Yilini Degerlendirme Toplantisi (A Discussion on Relations Between Turkey and Turkic Republics in Ten Years Time)”, ASAM (Centre for Eurasia Studies), Ankara, 16 Mart 2001.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu