Abdülkadir Özcan - Bilgiler
08/12/2009 20:18
Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN

30 Mayıs 1948 tarihinde Milas'da doğdu.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini "Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiü'l-fudalâ" adlı lisans teziyle bitirdi.

1974-1977 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde memur olarak çalıştı.

1977'de asistanlık imtihanını başararak doktora çalışmalarını Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda sürdürdü. " Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin" adlı çalışmasıyla 6 Mayıs 1980 tarihinde doktor ünvanını aldı, 1983 yılında yardımcı doçent oldu.

1986-1987 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

2 Kasım 1987 tarihinde doçent oldu.

1988-89 öğretim yılı başında Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne nakloldu ve burada bir dönem dekan yardımcılığı yaptı.

14 Nisan 1993 tarihinde profesör ünvanını alan Abdulkadir Özcan, 2000-2001 eğitim ve öğtetim yılında Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Türk Devletleri Tarihi Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yapmıştır. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu

Bildiği yabancı diller: Fransızca

Kitapları:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri. İstanbul 1984.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât ( Olayların Özü)I-sadeleştirilmiş metin.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri. İstanbul 1984.

Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku'ş-Şakaik(önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul 1989.

Nev' îzâde Atâî, Hadâiku'l-hakaik fî tekmileti'ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul 1989.

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü'l-fudalâ, I ( önsöz ve indeks ile tıpkıbasım ). İstanbul 1989.

Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü'ş-Şakaik fî Hakk-ı ehli'l-hakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul 1989.

Mühimme Defteri 90. İstanbul 1993.(komisyon)

3 Numaralı Mühimme Defteri. Ankara 1993. (komisyon)

Eyyubî Efendi Kanunnâmesi(tahlil ve tenkitli neşir). İstanbul 1994.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin (tenkitli neşir). Ankara 1995.

XV VE XVI. Asırlar Türk Asrı Yapan Değerler ( önsöz, açış konuşması, müzakereci, oturum başkanı ve editör: Abdülkadir Özcan). İstanbul 1997.

Anonim Osmanlı Tarihi ( edisyon kritik). Ankara 2000.

Önceki
Önceki Konu:
Abdüsselam Uluçam
Sonraki
Sonraki Konu:
Ahmet Yaşar Ocak

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu