08/12/2009 20:17
Meşrütiyet'in ilân edilmesiyle kurulan mecliste padişahın seçtiği mebusların oluşturduğu meclis. ayan Meclisi, 23 Aralık 1876'da ilân edilen Kanun-i Esasi'ye göre, II. Abdülhamit tarafından, 19 Mart 1877'de kuruldu. Sayıları meclis üye sayısının üçte biriydi. Kanun-i Esasi'nin 62. maddesine göre, bakan, vali, ordu komutanı, kazasker, elçi, patrik ve hahambaşı gibi görevlerde bulunan kişiler ayan Meclisine seçilebiliyordu. ayan Meclisi, her yıl kasım ayı başında padişah başkanlığında toplanır ve dört ay süren çalışmanın ardından kapanırdı. Mebusan Heyetinin kabul ettiği yasa ve bütçe tasarıları ayan Meclisine gelir ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Mebusan Heyetine geri gönderilirdi. Server Paşa başkanlığındaki bu meclisin 27 üyesi vardı. 13 Şubat 1878'de II. Abdülhamit tarafından çalışmaları durdurulan ayan Meclisi, 4 Kasım 1922'de TBMM tarafından kaldırıldı.

Önceki
Önceki Konu:
Ayan

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu