08/12/2009 20:20
1959 yılında Denizli'de doğdu. Ortaöğrenimini “parasız yatılı” olarak Aydın’da tamamladı. 1983’te "tıp Doktoru" oldu. 1983-1985 yılları arasında Bitlis'te zorunlu hizmet yükümlülüğümü yerine getirdi. 1989 yılında “ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı” oldu. İzmir'de tamamladığı askerlik görevinin ardından 1992 yılında “Doçent" olmaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı ve YÖK koordinasyonuyla yapılan ilk merkezi şeflik sınavları dizisinde başarılı olarak 1998’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi oldu. Psikiyatrinin birçok alanında yapılan bilimsel çalışmalarda yer almasına rağmen ilgisi daha çok psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefe ile kesişim noktalarında yoğunlaşmıştır. İnsanın dinamik özelliklerine ve grup-varlığına olan ilgisi onu psikodinamik yönelimli klinik uygulamalara ve grup psikoterapilerine yöneltmiştir.

1991 yılında altı yıl süren bir eğitim faaliyetini tamamlayarak Uberlingen Moreno Enstitüsü'nün onayladığı "Psikodrama Asistanı" belgesini almaya hak kazanmış, "Psikodrama Terapisti" olmak için gerekli olan kuramsal ve uygulamaya dönük çalışmaları yerine getirmiştir.

Türkiye Günlüğü , Türkiye Klinikleri Psikiyatri ve Avrasya Dosyası dergilerinin yayın, birçok tıp ve beşeri bilimler alanındaki derginin danışma kurullarında bulunmaktadır. Birçok bilimsel çalışmanın içinde yer almış ve 150’nin üzerinde makale yazmıştır; yayınlanmış kitapları arasında öne çıkanları “Psikiyatri ve Düşünce Dünyası arasında Geçişler”, “Varoluşun Psikiyatrisi”, “Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri”, “Buradan Böyle: Gündelik Hayatın Psikososyopolitiği”dir. Son dönemlerde çalışmaları, büyük grupların davranışlarının dinamiklerine ve tarihsel kökenine yönelmiştir.

- - - - - - - -

YAYINLARIMIN LİSTESİ

- - - - - - - -

1. Yeni Bir Psikoloji. (F. Işık ile birlikte R. Ornstein'dan çeviri) İstanbul, 1990, İnsan Yayınları.

2. Bir Bilim Olarak Psikiyatri. (Bu çeviri-derleme türü kitabı K. Sayar ile birlikte derlemenin yanı sıra çeviri kurulunda yer aldım.) İstanbul, 1992, Ağaç Yayınları. (2. Baskı, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001)

3. Freud. (M.H. Türkçapar'la birlikte.) İstanbul, Mart 1992, Ağaç Yayınları.

4. Çocuk ve Çevre. Ankara, 1992, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

5. Çocuk ve Çevre. (Dr. K. Görmez'le birlikte.) İstanbul, 1993, Çocuk Vakfı Yayınları.

6. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk'le birlikte.) Ankara, 1993, Somgür Yayıncılık.

7. Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme. (A. Topçuoğlu ve Y. Aktay ile birlikte.) Ankara, 1995, Vadi Yayınları.

8. Psikiyatri ve Düşünce Dünyası Arasında Geçişler. Ankara, 1996, Vadi Yayınları.

9. Varoluşun Psikiyatrisi. Ankara, 1997, Vadi Yayınları.

10. Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri Cilt 2. (Dr. M.E. Ceylan ile birlikte) İstanbul, 1998.

11. Uygarlığın Yeni Yolu: Avrasya. (Murat Yılmaz ile birlikte editörlüğünü yaptığım kitap) İstanbul, 1998, Kızıl Elma Yayınları.

12. Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri. Ankara, 1999, Ütopya yayınları.

13. Yeni (Atipik) Antipsikotik İlaçların Kullanım Rehberi. (Dr. Z. Doğruer, Dr. M.E. Önder ile birlikte) Lilly Neuroscience’ın katkılarıyla, 1999 yılında hazırlanmış ve Türkiye’deki Psikiyatri, Nöroloji, Aile hekimliği’nde çalışan hekimlerin tamamına dağıtımı yapılmış kitap.

14. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nin Anormallik Psikolojisi, Benlik, Bilinç, Bilinç Bozuklukları, Biyolojizm, Çevre Kirlenmesi, Çocuk Psikolojisi, Freudçuluk, Genetik, Güdü, Hafıza, İnsan Doğası, Kitle Psikolojisi, Mizaç, Narsisizm, Öğrenme, Psikanaliz, Psikiyatri, Refleks, Rüya, Sadizm, Sinir Sistemi, Şizofreni, Telepati, Yanılsama, Yetenek, Yeti maddeleri.... Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, İstanbul, 1990-91, Cilt:1-4.

15. Psikoseksüel Disfonksiyonlar. (Dr. H. Özbay, Psk. S. Güngör ile birlikte.) Düşünen Adam 1986; 1:7:13-20.

16. Psikoseksüel Disfonksiyonların Tedavisi. (Dr. H. Özbay, Psk. S. Güngörle birlikte.) Düşünen Adam 1986; 1:8:9-133.

17. Çocuklarda Psikofarmakolojik Tedavi. Toplum ve Hekim 1986; 41:28-34.

18. Hasta ergenleri ayırmada kullanılabilecek ruhsal ve bedensel uyaranlara işçilerle mesleksiz, öğrenci, mesleği bilinmeyen grubun tepkilerinin karşılaştırılması (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte; 22.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi'nde sunulmuştur.) 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Yayını 1986; 10-15.

19. Uykusuzluğa karşı yaklaşımımız nasıl olmalı? (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:1:99-105.

20. Majör affektif bozukluklarda lithium karbonat ve carbamazepine'nin proflaksi ve tedavideki rolü. (Dr. U.R. Yüreğir, Psk. G. Hınçal ile birlikte; 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi'nde sunulmuştur.) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:2:61-65.

21. Anorexia nervosa tanısı alan bir hastanın tedavi sürecinin değerlendirilmesi. (Dr. U.R. Yüreğir ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:2:103-111.

22. Brom tuzları . (Dr. H. Özbay, Dr. S. Karlıdağ ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:4:103-106.

23. Karbonmonoksit entoksikasyonuna bağlı nörolojik komplikasyoınlar. (Dr.U. Utku, Dr. S. Aktan ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:4:103-106.

24. Etanol geri çekilme belirtilerinin tedavisinde klormetiyazol. (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk, Psk. G. Hınçal, Psk. S. Güngör ile birlikte; 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik bilimler Kongresi Yayını 1987; 237-46.

25. Wernicke ensefalopatisinde BBT bulguları. ( Dr. U. Utku, Dr. H. Özbay ile birlikte) Nöroloji Nöroşirurji Psikiyatri Dergisi 1987; 2:90-93.

26. Çevre Psikolojisi. Bilim ve Teknik, Kasım 1988; 10-12.

27. Psikiyatri kliniklerinin uygulamalarındaki gelişmeler ve bir klinik çalışmasının sonuçları (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk, Psk. G. Hınçal, Psk. S. Güngör ile birlikte; 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) Toplum ve Hekim 1988; 46:22-31.

28. Folie a Famille: Çok ender rastlanılan bir sanrıya katılma bozukluğu (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte; 24. Ulusal psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloijk Bilimler Kongresi yayını 1988; 947-953.

29. Pür psikotik görünümlü akut intermittant porfiri olgusu ve hasta izleme sürecinin önemi.( Dr. H. Özbay ile birlikte: 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi yayını 1988; 42-47.

30. Somatizasyon bozukluğu gösteren hastalarda semptomların dağılımı. (Dr. N. Ayhan, Dr. E. Öztürk, Psk. N. Doğu, Psk. S. Aygen, Psk. G. Çivi, Psk. B. Alpdündar ile birlikte; 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24 Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi yayını 1988; 704-709.

31. Bir yılla sınırlı ergen psikodrama grubunun deneyimleri ve yeni öneriler. (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte; 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi yayını 1988; 400-404.

32. Korumak mı, onarmak mı, hangi yolu seçmeli? Bilim ve Teknik, Şubat 1989; 33-35.

33. Etholoji ve Psikiyatri. Bilim ve Teknik, Mayıs 1989; 42-44.

34. İnsanda şiddet davranışının nedenleri. Bilim ve Teknik, Kasım 1989; 25-27.

35. Karne başarıyı göstermek için yeterli mi? Milli Eğitim Dergisi, Ocak 1989; 12-17.

36. Birbirimizi anlamaya çalışırken beynimizde neler oluyor? Bilim ve Teknik, Ocak 1990; 34-36.

37. Ergenlikte benlik imajı: Çalışan ve Öğrenci Ergenler Arasında Karşılaştırmalı bir Çalışma. (Dr. H. Özbay, Dr. N. Şahin, Psk. G. Hınçal, Psk. S. Güngör, Dr. E. Öztürk, Dr. A. Mavili Aktaş, Dr. M. Aybaş ile birlikte; bu araştırma 1991 yılında Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı ödülüne layık görülmüştür.) Türk Psikiyatri Dergisi 1991; 2:2:82-96.

38. Dasein analizi ekseninde psikiyatride varoluşçuluk. (Dr. H. Türkçapar ile birlikte.) Türk Psikiyatri Dergisi 1991; 2:2:247-255.

39. Ergenlerde sigara, alkol ve madde kullanımının benlik imajı, depresyon ve anksiyete ölçümleri ile ilişkileri. ( Dr. H. Özbay, SHU A. Mavili Aktaş, Dr. E. Öztürk ile birlikte.) Düşünen Adam 1991; 4:3:53-59.

40. Yansıtmalı özdeşim kavramı. (Dr. H. Özbay, Dr. N. Demirergi ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4:2:109-112.

41. Sheldon Cashdan ve nesne ilişkileri terapisi. (Dr. H. Özbay, Dr. N. Demirergi ile birlikte.) Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4:3:224-228.

42. Dış etkenler rüyalarımızı etkiliyor mu? Bilim ve Teknik, Şubat 1993; 139-141.

43. Beynimizin boyutları zekamızın gücüyle ilişkili mi? Bilim ve Teknik, Kasım 1993, s.821-825.

44. Hermenötik üzerine. Türkiye Günlüğü, Bahar 1993; 22:84-95.

45. The efficacy of moclobemide in mild and moderate depression. (Dr. E. Öztürk, Dr. H.Türkçapar, Dr. A. Şirin, Dr. H. Özbay ile birlikte; 10-14 Ekim 1993'te Budapeşte-Macaristan'da yapılan 6. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi'nde sunulmuştur.) European Neuropsychopharmacology 1993; 3:3:355. ve The New Journal of Medicine 1995; 12:1:33-37.

46. Therapeutic factors in psychodrama groups. ( Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk, Psk. S. Güngör ile birlikte; 27 Ağustos 1989' da Amsterdam 10. Uluslararsı Grup Psikoterapisi Kongresi'nde sunulmuştur.) Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama, Sociometry. Volume:46, No:1, Spring 1993, s.3-12.

47. Biyolojik psikiyatrinin sınırları ve sınırlamaları. (Dr. H. Türkçapar, Dr. H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:1:9-23.

48. Paul Ricouer'un hermenötiği. Türkiye Günlüğü, Yaz 1993; 23:82-91.

49. Hekimlerde anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine bir çalışma. (Dr. H. Özbay, Dr. H. Soygür, Dr. M. Aybaş, Dr. M. Sönmez, Dr. A. Akdemir, Dr. E. Öztürk, Psk. P. Aybaş, Dr. Ş.K. Elverici, Dr. K. Kaptan ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:3:221-232.

50. Elektrokonvulsif tedavide anestezik ajan olarak tiyopental ve propofol: Karşılaştırmalı bir çalışma. (Dr. H. Soygür, Dr. M.H. Türkçapar, Dr. D. Yazıcıoğlu, Dr. S. Kaptanoğlu ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:3:238-242.

51. Sorunlarını bedenselleştiren hasta (somatizer): tanı güçlükleri ve tedavi yaklaşımları. (Dr. S. Dönbak ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:4:326-337.

52. Yorumsamacı metabilim ışığında C.G.Jung'un temel görüşleri. (Lauri Rauhala'dan çeviri) Tezkire, Güz 1993; 5:53-73.

53. Freud'un insanla bilgiye ve bilime katkısı. Türkiye Günlüğü, Güz 1993; 24:22-33.

54. Psikiyatri ve felsefenin bir karşılaşma alanı: Zihin (ruh) - Beyin (beden) sorunu. Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan 1994; 27:100-111.

55. Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu? Çiftkör - plasebo kontrollü bir çalışma. (Dr. H. Soygür, Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A. Akdemir, Dr. S. Dönbak, Dr. N. Demirergi, Y.Hem. S. Bozkurt , Dr. Ö. Palaoğlu, Dr. İ..H. Ayhan ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:1:17-24.

56. Melperone treatment in organic delusinal syndrome induced by hyperprolactinemia. (Dr. H. Soygür, Dr. S. Berber, Dr. N. Altınörs, Dr. D. Çorapçıoğlu, Dr. İ. H. Ayhan ile birlikte; 27 Haziran-1Temmuz 1994'te Washington D.C. - A.B.D'nde yapılan 19.cu Uluslararası Nöropsikofarmakoloji Kongresi'nde sunulmuştur) Neuropsychopharmacology 1994; 3S/part 2: 249s.

57. Ergenlerin sosyal destek çevreleri: İşçi ve öğrenciler arasında karşılaştırmalı bir çalışma. (Dr. E. Öztürk Kılıç, Dr. H. Özbay, Dr. A. Mavili Aktaş, Psk. S. Güngör ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi 1994; 5:2:119-125.

58. Kültürel fenomenlerin psikiyatrik tanılara etkisi. ( Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A. Şirin, Dr. M.S. Berber, Dr. Ş.K. Elverici, Dr. H. Soygür ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:3:273-277.

59. Dindar hastaya psikiyatrik yaklaşım ve yardım. Türkiye Günlüğü, Kasım-Aralık 1994; 147-159.

60. Hoşgörü neden zorunludur? (Hoşgörü için bazı kuramsal temeller) Türkiye Günlüğü, Ocak-Şubat 1995; 97-103. Bilim ve Teknik, Şubat 1994; 315:42.

61. Moreno ve Felsefe. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:4:382-393. Aynı makalenin bir başka versiyonu “Moreno and Philosophy” adıyla xxıı. Uluslar arası grup psikoterapileri Kongresi’nde (Mayıs 1997, Bergama) sunulmuş; bu kongrenin Ankara 1998 tarihli kitapçığında 129-137. sayfalarda yayınlanmıştır.

62. Depresyon psikoterapisine genel bir bakış. (Dr. M.H. Türkçapar ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2.4:7-15. (Ek sayı. Depresyon Psikoterapisi'ni konu edinen bu ek sayının editörlüğü tarafımdan yapılmıştır.)

63. Varoluşçu yaklaşıma göre depresyon ve tedavisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:4: 23-33. (Ek sayı. Aynı makale 2.ci Anadolu Psikiyatri Günleri'nde -1994;Trabzon- sunulmuştur.)

64. Bir olgu nedeniyle Binswanger hastalığı ve affektif komponenti. (Dr. A. Şirin, Dr. H. Soygür ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3:2:59-62.

65. Biyolojik psikiyatri ve sosyal psikiyatri ikilemini aşmak için bir fırsat: Hermenötik (yorumsamacı) psikiyatri. Kriz Dergisi 1994; 2:1:209-213. (1.ci Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde -Antalya; 1994- sunulmuştur.)

66. Psikiyatrinin işlevi. (Dr. M.H. Türkçapar ile birlikte; 2.ci Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde -Kuşadası; 1995- sunulmuştur ) Kriz Dergisi 1995; 3:1-2:201-203.

67. Moreno Nerede yanıldı? Kriz Dergisi 1995; 3:1-2:63-65. (2.ci Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde -Kuşadası; 1995- sunulmuştur.)

68. Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser sendromu. (Dr. A. Şirin, Dr. H. Türkçapar, Dr. H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3:4:278-281.

69. Depresif Bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: Karşılaştırmalı bir çalışma. (Dr. S. Dönbak Örsel, Dr. H. Türkçapar, Dr. E. Öztürk Kılıç, Dr. N. Demirergi İşcan, Dr. A. Akdemir, Dr. A. Şirin, Dr. H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3:4:237-243.

70. Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif kompulsif bozuklukla ilgili spektrum bozuklukları. (Dr. M. Sönmez Yurt, Dr. S. Dönbak Örsel ile birlikte) Psikiyatri Bülteni 1996; 4:1:5-10.

71. Psikotik özellikleri olan obsesif-kompulsif bozukluk. (Dr. S. Dönbak Örsel, Dr. M. Sönmez Yurt ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4:1:54-61.

72. Betimsel özellikleri ve tanımlama sorunlarıyla sosyal fobi. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4:1:7-10. (Ek sayı)

73. Comparison of moclobemide and sertraline in the treatment of atypical depression: A preliminary study. (Dr. S. D. Örsel, Dr. M. H. Türkçapar, Dr. E. N. D. İşcan, Dr. A. Akdemir, Dr. A. Şirin, Dr. M. H. Özbay ile birlikte; 7. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi'nde - İstanbul; 1996- sunulmuştur) European Neuropsychopharmacology 1996; 6:4: 1-19 (supplement).

74. Alkolizmin tedavisinde psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Alkol Kullanım Bozuklukları ve Tedavisi. Yaz 1995; 1:2: 255-265.

75. Freud ve Nietzsche: Postmodern durumun psikiyatrisi için bazı sezgiler. Toplum ve Bilim, Güz 1996; 70: 261-269.

76. Heidegger ve Psikiyatri. Defter, Yaz 1996; 28: 68-105.

77. Felsefesiz dünyanın aynası: Medya. Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 1996; 12: 1549-1553.

78. Şizofreniye psikodinamik yaklaşım. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4:4:27-39. (ek sayı)

79. Şizofrenide psikodinamik yaklaşım. Şizofrenide Yeni Ufuklar içinde. Dilbaz N., Bayam G. Editors. Ankara, 1997. (Mart 1996’da Ankara Numune Hastanesi’nce düzenlenen Şizofrenide Yeni Ufuklar Sempozyumu’nda sunulmuştur.)

80. Psikanalizin son döneminde iki kıtadan iki büyük kutup: Kohut ve Lacan. Defter, Kış 1997; 29:107-134.

81. Zor zamanlar. Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1997; 14:1338-1342.

82. Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı düzeyleri. (Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A. Akdemir, Dr. Ş.K. Elverici, Dr. E.N.D. İşcan, Dr. M.H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1997; 5:1:29-35.

83. Depresyonun oluşumunda psikososyal faktörler. Türk Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumları 1 Kitabı. Ankara: Psikiyatri Derneği Yayınları, 1997; 15-17.

84. Modern hüzün hastalığı: Depresyon. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) Radikal. 28-29-30 Ağustos - 1 Eylül 1997.

85. Bilgi kullanımı bir yaşama kültürü gerektirir. BT Haber. 1-7 Eylül 1997; 132:124-125. Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 1998; 19: 597-600.

86. Gençlik ve şiddet. (Dr. M. H. Türkçapar ile birlikte) Radikal. 27-28-29-30 Aralık 1997.

87. "Zamanın ruhu" insanın ruhunu döver mi? Defter, Kış 1998; 32: 163-166.

88. İçimizdeki devlet. Birikim, Ocak/Şubat 1998; 105/106: 151-159.

89. Ölümden öte köy var mı? Virgül, Nisan 1998; 7:50-54. Ayrıca Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9:2: 305-310.

90. Bellek bastırılabilir mi, bastırılmış bellek düzeltilebilir mi? Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:1:15-20.

91. Bir terör olarak aşk. Virgül, Haziran 1998; 10:20-23. (Haziran 1998, 7. Anadolu Psikiyatri Günleri'nde -Malatya- konferans olarak sunulmuştur.)

92. A case of primary and secondary erotomania. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) (Nisan 1998, Efes Günleri-Bipolar Bozukluklar Sempozyumu'nda -Kuşadası- ve Türkçe olarak 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde -Çeşme- sunulmuştur.)

93. Diagnostic and treatment difficulties in comorbid OCD and bipolar disorder. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) (Nisan 1998, Efes günleri-Bipolar Bozukluklar Sempozyumu'nda -Kuşadası- ve Türkçe olarak 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde -Çeşme- sunulmuştur.)

94. Nadir görülen bir elektrokonvulsif terapi komplikasyonu olan uzamış apne ve hipotiroidiyle ilişkisi. (Dr. B.I. Canpolat ile birlikte) Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:2:148-149.

95. Grup psikoterapilerinde tedavi edici etmenler. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:2:19-26. (Ek sayı. "Grup Psikoterapisi"ni konu edinen bu ek sayının üç editöründen birisiyim.)

96. Grupta yansıtmalı özdeşim. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:2:35-38. (Ek sayı)

97. Siz Marx'ın neresindesiniz; sağında mı solunda mı? Virgül, Ekim 1998; 12: 35-38.

98. Yalnızca duygu dünyamız değil zihnimiz de dalgalanıyor. (29 Eylül-3 Ekim 1998 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyumu: Dünyada Kültür ve Tanı -Çeşme, İzmir- konferans olarak sunulmuştur.)

99. Sociocultural aspects of emergency psychiatry in today's Turkey. ( Dr. B.I. Canpolat, Dr. S. Örsel, Dr. S. Özel, Dr. O. Güriz, Dr. N. Atasoy ile birlikte) ( 15-17 October 1998 5. World Congress International Association for Emergency Psychiatry -Brusselss- poster bildiri olarak sunulmuştur.)

100. Bugün: Dün ile yarının ilginç bir karışımı. Yeni Türkiye, Eylül-Aralık 1998, 23-24 (Cumhuriyet özel sayısı cilt 3):1753-1764; Türkiye Günlüğü, Eylül-ekim 1998, 52:21-31.

101. Bay Amerika'yı dinledim ve etkilendim. Virgül, Aralık 1998, 14:2-5.

102. Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet. (18 il ve 28 ilçede 6480 denekle yapılan araştırma) (Doç.Dr. Kemal Görmez, Yrd.Doç.Dr. Bülent Bayat, Prof.Dr.İhsan Sezal vd. ile birlikte) Aile araştırma Kurumu yayınları, nr.113, Ankara, 1998.

103. Sahi “ahlak” diye bir şey gerçekten var mı? Ülke, Ocak 1999, 33: 33-41.

104. Meme kanserinde tamoxifen-depresyon ilişkisi. (Dr. Z. Doğruer ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:4: 294-297.

105. Acemi-kötü teorisyenlerin av sahası: İnsan psikolojisi. Virgül, Mart 1999, 17: 36-40.

106. Yeni-Freudçuluk. İletişim, Kış 1999, 1: 219-243.

107. Ortadoğu barışının psiko-politik çerçevesi. Avrasya Dosyası, İlkbahar 1999, 5:1: 176-189.

108. Psikoloji ve psikopatoloji ile düşünürler yargılanabilir mi? Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1999; 7 (ek.3), 37-40.

109. Sembol üreticisi olarak insan. (35. Ulusal Psikiyatrisi Kongresi-1999 Eylül Trabzon-‘nde bildiri olarak sunulmuştur) Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Kitabı, 349-351.

110. Türkiye’de sözlü ve yazılı kültürün ortasında. (35. Ulusal Psikiyatrisi Kongresi-1999 Eylül Trabzon-‘nde bildiri olarak sunulmuştur) Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Kitabı, 391-394.

111. Adalet mi yardımseverlik mi? Birikim 125/126, Eylül/Ekim 1999, 106-114.

112. XI. Dünya Psikiyatri Kongresi’nin ardından. Toplum ve Bilim 82, Güz 1999, 227-230.

113. Bir hastalık olarak aşk: Karşılıksız aşk sendromu. Kriz Dergisi Güz 1999, 6:233-41. (Bu yazının değişik versiyonları 3. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu -1996 Çanakkale- ve 7. Anadolu Psikiyatri Günleri -1998 Malatya-nde konferans olarak sunulmuştur.

114. Atropin entoksikasyonuna bağlı toksik psikoz. (Dr. Ç. Aydemir ve Dr. Ö. Yenier ile birlikte) Kriz Dergisi Bahar 1999, 7:1:41-43.

115. Velayet-i Fakih inancının (ardındaki ve yol açtığı) toplumsal psikolojisi. Avrasya Dosyası, Sonbahar 1999, 5:3:373-382.

116. Travma çalışmalarında metodolojik ve etik sorunlar. 26-30 Nisan 2000 tarihleri arasında Kemer Antalya’da yapılan 4. Bahar Sempozyumları ve Uluslar arası Uydu Sempozyumunda yapılan konuşma. (Yayında)

117. Bir semptom florası ve dil olarak beden. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, Aralık 1999, 1:1:7-18.

118. Davranışlarımızın yeni sorumlusu genetik yapımız mı? (Dizi yazı; Dr. M. H. Türkçapar ile birlikte) Actuel Medicine, Ocak 2000, 8:1:68-75 ve Şubat 2000, 8:2:47-61.

119. Yaşlı ve demanslı hastaya psikososyal yaklaşım. (Dr. Ç. Aydemir ile birlikte) Çizgi Yayınları Demans Dizisi 5, 2000:2:15-27.

120. Helsinki’den sonra Avrupa’yı düşünmek. Avrasya Dosyası, Kış 1999, 5:4: 248-266.

121. Ölümün bir türlü anlaşılmayan psikolojisi. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri (Edirne)’nde yapılan “Felsefi ve psikopatolojik boyutlarıyla ölüm” panelinde yapılan konuşma. 13-17 Haziran 2000, Edirne. Kongre Kitabı, s. 253-263.

122. Psikoterapide teori ve teknik: Mutlak olmayan ama mecburiyetten doğan ittifak. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri (Edirne)’nde yapılan “Psikoterapi ne kadar kuram, ne kadar tekniktir?” panelinde yapılan konuşma. 13-17 Haziran 2000, Edirne. Kongre Kitabı, s. 488-491.

123. Arap dünyasındaki ana psikolojik motifler. Avrasya Dosyası, İlkbahar 2000, 6:1: 41-47.

124. “Güç ilişkileri” açısından Aydınlanma. Toplumbilim, (Aydınlanma özel sayısı) Temmuz 2000; 11:113-121.

125. Alman Milliyetçiliği Neden Döngüseldir? Virgül, Eylül 2000, 6-9.

126. Psikiyatrinin “duygu”ya bakışındaki kavramsal sorunlar. Duygudurum Bozuklukları. 2000, 1:12-18.

127. Psikiyatrinin örgütsel konumunda bir paradigma değişimine duyulan gereksinim. 3-7 Ekim 2000 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde yapılan konuşma (Bu konuşmanın değişik versiyonları 1999 yılında Kapadokya’da yapılan 6. Ve 2000 yılında Bodrum’da yapılan 7. ci Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde sunulmuştur).

128. İnsanın grup-varlığı. Avrasya Dosyası, Sonbahar 2000, 6:4: 315-351.

129. İnsanın grup-varlığı ve Georg Simmel. Virgül 37, Ocak 2001, 47-50. Ayrıca Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9:1:127-131.

130. Psikodinamik yönelimli hastane tedavisi. (Dr. A.D. Cıngı ile birlikte) Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, Mart 2001, 2:1.13-21.

131. Psikiyatrik hospitalizasyondan rehabilitasyona. (Dr. T. Okay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2000; 8 (ek. 4), 5-11.

132. Ermeni sorununun (gözden kaçan) psikolojik boyutu. Ermeni Araştırmaları, Mart-Nisan-Mayıs 2001; 1:128-139.

133. Metropol sehirlerdeki ruh sağlığı örgütlenmesi için yeni bir model önerisi. (Dr. O. Müftüoğlu, Dr. Sevsen Cebeci, Dr. H. Şapçı, Dr. A. Kut ile birlikte) 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı (s.111-119). 28-31 Mayıs 2001 Lefkoşa

134. Sağlık sistemimizn değişim zorunluluğu ve metropol kentler için yeni bir model önerisi. (Dr. O. Müftüoğlu, Dr. M. Özbek, Dr. A. Kut, Dr. H. Şapçı, Dr. S. Cebeci ile birlikte) Yeni Türkiye (Sağlık Özel Sayısı) Temmuz-Ağustos 2001, 40:1240-1266.

135. Toplum ruhsal bir hastalığa yakalanabilir mi? Stratejik Analiz Temmuz 2001, 15: 157-161; Virgül Eylül 2001, 43:13-17.

136. Buradan Böyle: Hayatın Psikososyopolitiği. Okuyanus Yayınları, İstanbul, 2001.

137. Bir genel hastanede ruhsal hastalık değerlendirilmesi. (Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Gülhan, Dr. Ö. G. Duman ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9:2:213-225.

138. Gençlik ve Şiddet. (Dr. M. H. Türkçapar ile birlikte) Actual Medicine, Temmuz 2001, 9:7:73-81 ve Ağustos 2001, 9:8:73-82.

139. Erkek arzusu üstüne bir deneme: Eşitlikten farklılığa. (Dr. S. Zincir ile Birlikte) Nöropsikiyatri Arşivi 2001, 38:3:151-159. (Bir versiyonu 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- “Erkekler ne ister” panelinde sunulmuştur.)

140. Ruhsal rahatsızlığı olanlarda eş zamanlı fiziksel hastalıklar. (Dr. Z. Uysal, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- sözel bildiri olarak sunulmuştur.)

141. Konversiyon bozukluğu olan hastalara yönelik hekim tutumları. (Dr. A. U. Bediz, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir, Dr. A. D. Başterzi ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- sözel bildiri olarak sunulmuştur.)

142. Ventrikül içi kitlenin neden olduğu psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu. (Dr. Ç. Aydemir, Dr. A. D. Başterzi, Dr. F. Y. Akbay ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- poster bildiri olarak sunulmuştur.)

143. Beden algısı bozukluğunun eşlik etmediği bir yeme bozukluğu olgusu. (Dr. A. D. Başterzi, Dr. V. Tüzer Psk. A. Tosun ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- poster bildiri olarak sunulmuştur.)

144. Acil psikiyatrik başvuruların ve acil psikiyatrik hizmetlerin değerlendirilmesi. (Dr. O. D. Aydın, Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- poster bildiri olarak sunulmuştur.) Yeni Symposium Ekim-Aralık 2001, 39:4:174-180.

145. Ülkemizde konversiyon bozukluğu ve hekim sorumluluğu. (Dr. S. Cebeci ile birlikte; 2. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi’nde –Kapadokya, 2001- sözel bildiri olarak sunulmuştur.) Kongre Kitabı, s. 532-543.

146. Atipik antipsikotiklerin neden olduğu agranülositoz: Olgu sunumu. (Dr. C. Kısa ve Dr. E.S. Yalçın ile birlikte) Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001; 11:3.187-192.

147. Küreselleşme ve ruh sağlığı. Nöropsikiyatri Arşivi 2001; 38:2: 75-81. (5. Bahar Sempozyumları ve Dünya Psikiyatri Birliği Bölgesel Toplantısı’nda Antalya 2001 ve 9. Ulusal sosyal Psikiyatri Kongresi’nde –11-14 Haziran, Malatya- sunulmuş ve Kongre kitabının 56-61. sayfalarında yer almıştır. )

148. Travmatik yaşantıların bireysel ve toplumsal yansımaları. (Dr. Ö. Yenier Duman ile birlikte) Toplum ve Bilim Güz 2001; 90:70-91.

149. Alkol bağımlılığına psikodinamik bir bakış. (Dr. A. D. Cıngı ile birlikte) Bağımlılık Dergisi 2001; 2:3:127-133.

150. Annelik: Her zaman kutsal mı? (Dr. V. Tüzer ile birlikte) Virgül, Şubat 2002, 48:62-65.

151. “Zihin denetimi” nereye kadar? Stratejik Analiz Mart 2002, 23:103-107.

152. Majör depresyon ve özkıyımda kognitif ve emosyonel faktörler. (Dr. Ç. Aydemir ve Dr. H. Vedin temiz ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi, Bahar 2002, 13:1:33-41.

153. Plasebo kavramı ve plasebo etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, Bahar 2002, 13:1:58-65. (3-7 Ekim 2000 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde yapılan konuşma.)

154. Dasein analizinin anahatları (Medard Boss’tan çeviri). Tezkire, Mart/Nisan 2002, 11:25:136-152.

155. Uluslararası İlişkilerin Psikolojisi (Işık Kuşçu ile birlikte, derleme, ayrıca bu kitabın “Siyasi vahşet gruplarının ve intihar eylemcisinin psikolojisi” adlı bölümü tarafımdan yazılmıştır. Bu bölüm, 9. Ulusal sosyal Psikiyatri Kongresi’nde –11-14 Haziran, Malatya- sunulmuş ve Kongre kitabının 196-207. sayfalarında yer almıştır.) ASAM Yayınları, 2002; Ankara.

156. Mafiyöz bir toplum muyuz? Virgül, Haziran 2002; 52:64-66.

157. Kardeş katlinin sonsuz matemini dindirmek. Türkiye ve Dünyada Yarın, Haziran 2002; 1:2:19.

158. İlle de... Asla! AB eksenli, fanatizmin psikolojisi. Türkiye ve Dünyada Yarın, Temmuz 2002; 1:3:15-17.

159. Kriz ve karizma. Türkiye ve Dünyada Yarın, Ağustos 2002; 1:4:26-28.

160. Yeni Türk Medeni Yasası ve psikiyatri. (Dr. Ö. Y. Duman ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, Adli Psikiyatri Ek sayısı; Haziran 2002; 10:25-33.

161. Açlık grevleri ve CMUK 399. Madde. (Dr. A. D. Başterzi ve Dr. Ç. Aydemir ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, Adli Psikiyatri Ek sayısı; Haziran 2002; 10:43-49.

162. Uygarlığın yeni yolu Avrasya. Türkiye ve Dünyada Yarın, Ağustos 2002; 1:5:24-26.

163. Aile terapisinin klinik psikiyatriye katkısı: Psikiyatrik hastalarda aileye yaklaşım ve uygulama. (Dr. V. Tüzer ile birlikte) Yeni Symposium, Temmuz-Ağustos 2002, 40:3:111-117.

164. Psikolojinin kıskacında tarih ve toplum. Virgül, Ekim 2002, 55:62-64.

165. Haydi hür dünya, demokrasi için savaşa! Türkiye ve Dünyada Yarın, Ekim 2002; 1:6:14.

166. İnsanın kaynama noktası: İntihar. (Dr. Ö. Yenier Duman ile birlikte) Karizma Dergisi, Ekim-Kasım 2002, 12:55-63.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi