Eğitim Teknolojisi

İnsanın bildiklerini başkalarına nasıl öğreteceğini kendine sormasıyla ortaya çıkan, kalıcı bilgi vermek amacıyla öğrenme-öğretme sürecinde belirli yöntemleri uygulayarak yararlandığı araç-gereçlerin en etkin biçimde kullanılmasını açıklayan bilim dalıdır.

Öğretim teknolojisi

Öğretim Teknolojisi' öğretimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terimdir.

Eğitim teknolojisinde bulunması gerekenler

Öğrencinin ulaşması planlanan amaçların tanımlanması.
Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması.
Konunun aktarılabilmesi için uygun ortamın seçilip kullanılması.
Dersin ve derste kullanılan araçların etkinliğinin ve öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılması.

Eğitim Teknolojisinin Yararları

Fırsat eşitliği
Yaratıcılık
Araç-gereçlerin zamandan tasarruf sağlaması.
Bireysel öğretim
Üretken eğitim ve hızlı öğrenme
Güvenli gözlem yapma olanağı sağlamak.
İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırmak.

Temel Öğeler Açısından Eğitim Teknolojisinin Kapsamı

öğrenci (özgeçmiş, yetenek, ihtiyaç)
insan gücü (teknisyen, pratisyen, uzman)
öğrenme durumu (öğelerin birlikte öğrenme yaşantılarına dönüştürülmesi)
değerlendirme (hedef, etkinlik, objektiflik, süreklilik, çok boyutluluk)
hedef (bilişsel, duyuşsal, psiko-motor)
ortam (mekan, donanım, araç, gereç)
yöntem ve teknikler (bireysel, grupsal, kitlesel)
kuram (felsefe, iletişim, araştırma, sistem, öğrenci)

Öğretim Teknolojisinin Kullanım Nedenleri

Eğitim hizmetini daha geniş kitlelere götürmek,
Öğretme-öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek,
Öğretme-öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek
Öğretme ve öğrenmeyle ilgili uygulama ve süreçleri düzenlemek,
Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak,
Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak,
Öğrenme-öğretme süreçlerini öğrenci yeteneklerine uyarlamak,
Çocukların düşünme ve yazma konusunda ki nitelik ve niceliklerini desteklemek,
Çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirebilmek,
Çocukların var olan kaynakları eğitim teknikleri ile kullanabilmelerini sağlamak,
Çocukların ileri teknoloji ile tanışma fırsatı bulmalarını sağlamak,
Okulların eğitim teknolojileri ile üretim ve etkinliklerini artırmalarını sağlamaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: