15/04/2014 9:30
Alm. Khedive (m), Fr. Khédive (m), İng. Khedive. Mısır'daki Osmanlı vâlisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın torunu İsmâil Paşa ve haleflerine verilen ünvân. Sadrâzam hakkında da hürmet ifâdesi olarak kullanılırdı. Hidiv; Arapçada büyük vezir, baş vezir, hâkim demektir. Mısır vâlileri sadâret pâyesine hâiz oldukları için bu ünvân verilmişti. Sadrâzamlar hakkında "hidiv-i efham" kullanıldığı gibi, Mısır vâlilerine "Hidiv-i Mısr" da denilirdi.

Mısır vâlileri, 8 Haziran 1867'de İsmâil Paşanın Sultan Abdülazîz Handan aldığı fermâna dayanarak, 1914'e kadar bu ünvânı taşıdılar. Mısır hidivleri; İsmâil Paşa ile oğlu Tevfik Paşa ve torunu İkinci Abbâs Hilmi Paşa olmak üzere üç kişidir. 19 Aralık 1914'de Hidivlik son buldu. Hidivin Osmanlı protokolündeki yeri, sadrâzam ve şeyhülislâm ile eşit olmakla berâber bu ikisinden sonra idi.

Önceki
Önceki Konu:
Sığa
Sonraki
Sonraki Konu:
Hazıne

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu