08/12/2009 20:21
20 Ekim 1959 tarihinde Antalya'da doğdu. 1976 yılında Çanakkale Öğretmen Okulundan, 1981 yılında da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden iyi derece ile mezun oldu. 14.06.1994 tarihinde A.Ü. Veteriner Fakültesinde Doktorasını tamamladı. 21 Temmuz 1995 tarihinde Milli Güvenlik Akademisini bitirdi.

1983-1986 yılları arasında Erzincan'ın Çayırlı ve İliç İlçelerinde Veteriner Hekim ve İlçe Müdürü olarak görev yaptı. 1986-89 yılları arasında Şenliköy-İstanbul Suni Tohumlama Laboratuarında Uzman olarak çalıştı. Embriyo nakli , suni tohumlama ve araştırma yönetimi konularında Almanya, İrlanda ve ABD'de değişik sürelerde eğitim gördü. 1989 tarihinde Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde Embriyo transferi Laboratuarını kurdu ve Türkiye'de ilk kez sığırlarda dondurulmuş Embriyo naklini gerçekleştirdi. Hayvancılıkla ilgili değişik araştırma projelerinde aktif araştırıcı olarak görev aldı.

18.Mart 1991 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Proje Uygulama Genel Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak atandı. Aynı Bakanlığa Bağlı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde 20.11.1991-04.06.1995 tarihleri arasında Daire Başkanı, 4.06.1995-20.09.1999 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 20.Eylül 1999 yılında Koruma Kontrol Genel Müdürü oldu. Şubat 2003 ile Ağustos 2005 tarihleri arasında bakan müşavirliği görevinden sonra tekrar Koruma Kontrol Genel müdürlüğü görevine getirildi. 16 Ağustos 2006 tarihinde Genel müdür olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığından emekli oldu.

Yurtiçi ve yurtdışında yapılan bir çok bilimsel toplantıya Tarım ve Köyişleri Bakanlığını temsilen katıldı. Hayvancılık üzerine yazılmış makaleleri ve araştırmaları mevcut olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Halen Yumurta Üreticileri Merkez Birliği genel sekreteri olarak görev yapmakta.

Deneyim

10.08.2005-16.08.2006Koruma ve Kontrol Genel Müdürü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

04.02.2003 - 10.08.2005 Bakanlık Müşaviri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

10.09.1999 - 04.02.2003 Koruma ve Kontrol Genel Müdürü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

25.01.1997 - 10.09.1999Genel Müdür Yardımcısı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

06.10.1996 - 25.01.1997Veteriner Hekim

Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dai. Bşk.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

04.06.1995 - 06.10.1996 Genel Müdür Yardımcısı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

20.11.1991- 04.06.1995Daire Başkanı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

18.03.1991 - 20.11.1991Şube Müdürü

Proje Uygulama Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

13.01.1988 - 18.03.1991Veteriner Hekim ve Embriyo Transferi Uzmanı Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

15.09.1986- 01.01.1988 Veteriner Hekim

İstanbul İl Müdürlüğü Şenlikköy Suni Tohumlama Laboratuarı- İstanbul

04.10.1983 - 05.09.1986 Veteriner Hekim ve İlçe Tarım Müdürü

Çayırlı ve İliç İlçe Müdürlüğü Erzincan

Eğitim

1995 Milli Güvenlik Akademisi

1989 - 1994Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doktora

(Sığır Embriyosunun Dondurulması ve Transferi)

1976 - 1981

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekim

1974 - 1976

Çanakkale Öğretmen Okulu

1972 - 1974

Tunceli Öğretmen Okulu

Kısa Süreli Eğitimler

2-15 Ağustos, 1998Tarımsal Araştırma Yönetimi

ABD

12-16 Kasım, 1997Batı Asya ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Tarımsal Araştırma Önceliklerinin Belirlenmesi

SURİYE

22-25 Nisan, 1996Akdeniz Ülkeleri Tarımsal Biyoteknoloji Sempozyumu

FAS

3-10 Aralık, 1992Asya Ülkeleri Koyunculuk Çalışma Grubu

PAKİSTAN

1-28 Ekim, 1988

Sığırlarda Embriyo Transferi

ABD

6 Ocak- 5 Temmuz, 1987Sperma Dondurma Teknikleri ve Embrio Transferi

İRLANDA

15 Mart-12 Nisan, 1986Sığırlarda Embriyo Dondurma teknikleri

ALMANYA

25 Ocak- 7 Şubat, 1986Mandalarda Sperma Dondurma Teknikleri

PAKİSTAN

Yayınlar1.SUNGUR, H. ve Ark., 1989. İsviçre Esmeri Düvelerde Dondurulmuş Embriyo Nakli Uygulamaları. L. H. E. Derg. 29, (1-4), 80-89.

2.SUNGUR H., 1990. Başarılı Suni Tohumlama Uygulamaları İçin. Türk Vet. Hek. Derg. 2(5), 7-8.

3.SUNGUR, H. ve Ark., 1990. Sığırlarda Östrus Sinkonizasyonu ile Suni Tohumlama Uygulaması. L. H. A. E. Derg. 30 (1-4), 1-6.

4.SUNGUR, H., YURDAYDIN, N., 1991. Sığır Embriosunun Dondurulması. L. H. A. E. Derg., 31 (2) 96-110, 1991

5.SUNGUR, H., YURDAYDIN, N., 1991. Çiftlik Hayvanlarında Oosit Maturasyonu ve İn-Vitro Fertilizasyonu. L. H. A. E. Derg. 31, (3-4) 67-77.

6.S. ÖZSAR, B., GÜVEN, M., ÇELEBİ, SUNGUR, H., 1991. Observation on induced Breeding activity of Post-Partum Angora Goats, Isotope and Related Techniques in Animal Production and Health Proceeding of Symposium, Vienna, 15-16 April 1991 (Poster Presentation).

7.SUNGUR, H., 1992. Süt Sığırcılığı, Mevcut Durumu, Problemleri ve Çözüm Önerileri. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu, 8-9 Ocak 1992 Tekirdağ.

8.ALKAN, M., SUNGUR, H., 1992. Tarım ve Hayvancılık Politikamız Ne Olmalıdır? Türk Vet. Hek. Derg. 4,33, 6-7.

9.SUNGUR, H., GONCAGÜL, T., ÖZSAR, S., 1993. Ankara Keçilerinde Sıfat Mevsiminde Dondurulmuş ve Taze Sperma ile Suni Tohumlama Çalışmaları ve Fertilite Kontrolü. L. H. A. E. Derg. 33 (1-2) 59-64,1993.

10.SUNGUR, H., 1993. Hayvancılıkta Yeni Yaklaşımlar. Türk Vet. Hek. Derg. 5, 3, 7-8.

11.SUNGUR, H., 1993. Hayvan Sağlığı Açısından Suni Tohumlamanın Önemi, Tarım ve Köy. 86, 31, 32.

12.GÜVEN, B., ÖZSAR, S., ÇELEBİ, M., SUNGUR, H., 1993. Ankara Keçilerinde Anöstrus Döneminde Östrüs Aktivitesinin İndüklenmesi ve Fertilite Kontrolü. Konya Hay. Araşt. Enst. Derg. 3, 1, 31-33.

13.SUNGUR, H., 1993. Hayvan Gen Kaynaklarının Korunmasının Önemi. Türk Vet. Hek. Derg. 5, 4, 18-19.

14.SUNGUR, H., 1994. Tarımdaki Gelişmeler ve Biyoteknoloji. Türk Vet. Hek. Derg. 6, 4, 7.

15.SUNGUR, H., 1994. Yetiştiricilik Açısından Suni Tohumlamanın Önemi. Türk Vet. Hek. Derg. 6, 2, 36-37.

16.SUNGUR, H., YURDAYDIN, N., 1994. Sığır Embriosunun Dondurulması ve Transferi. L. H. A. E. Derg. 34 (1-2) 1-24.

17.SUNGUR, H., 1994. Embrionun Dondurulması ve Transferi, Doktora Tezi.

18.ÇETİNER, S., SUNGUR, H.,1996. Türkiye'de Tarımsal Biyoteknolojinin Mevcut Durumu (Integrating Biotechnology in Agriculture Incentive, Constraints and Country and Experiences), 22-24 th April, 1996, FAS.

19.SUNGUR, H., ve Ark., 1997. Sığırlarda Süperovulasyon ve Embriyo Transferi Üzerine Çalışmalar. Türk Vet. Hek. Bir. Derg. Cilt 9 Sayı 1, 16-19, 1997.

20.SUNGUR, H., 1997. Dolly ve Genetik Kopyalama Üzerine. Vet. Hek. Bir. Derg. Cilt 9, Sayı : 2.

21.OKTAY,G.,SUNGUR, H., 1997. Consultation on Setting Livestock Research Priorities in West Asia And North Africa.12-16.November,1997, Aleppo,Syria.

22.SUNGUR, H., ÖZBEYAZ, C., 1997. Sığır Yetiştiriciliğinde Suni Tohumlama ve Döl Kontrolünün Önemi. Türk Vet. Hek. Bir. Derg. Cilt 9, Sayı : 2.

23.SUNGUR, H., İZCİ, C., 1998. Veteriner Hekimlik Üzerine. Türk Vet. Hek. Bir. Derg. Cilt 10 sayı 1-2.

24.KOCABAŞ, Ş.,SUNGUR, H., 1998. Hayvancılıkta Biyoteknoloji ve Ulaştığı Konum. Tarımda Yeni Ufuklar Sempozyumu, Ankara.

25.SUNGUR, H.,2004. Hayvan Sağlığının Gıda Güvenliğindeki Önemi. Türk Vet. Hek. Bir. Derg., Sayı3-4.

26.SUNGUR, H.,Genç K, 2005. İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri. Türk Vet. Hek. Bir. Derg.sayı1-4.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: