08/12/2009 20:18
Yönetici ve siyaset adamı. 1880 yılında İstanbul'da doğdu. Yüzyılın başında Mülkiyeyi bitirerek devlet hizmetine girdiği vakit imparatorluk önemli çalkantıların başındaydı. O dönem henüz gizli bir kuruluş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgisi tespit edilerek, Sinop'a kalebent olarak gönderildi (1902). İmparatorluk savaşa girince, gönüllü olarak cephelerde savaştı. Derne'de Mustafa Kemal ve Enver Paşa ile çalıştı. Balkan Savaşı üzerine İstanbul'a dönünce çeşitli yerlerde yönetici olarak görevlendirildi. Son görevi İzmir mutasarrıflığıydı. İbrahim Süreyya Bey bu sıralarda Mustafa Kemal ile Şişli'deki evinde sürekli görüşüyordu. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından sonra Damat Ferid Hükümetince görevinden uzaklaştırılınca (1919), karadan Amasya'ya gitti ve Amasya Protokolü'nü imzalayanlar arasına katıldı. Erzurum ve Sivas Kongrelerine delege olarak katıldıktan sonra TBMM'ye, Meclisi Mebusan üyeliğinden gelen Saruhan milletvekili olarak girdi. Sakarya savaşından sonra Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmesini öngören 153 sayılı kanun teklifini hazırlayanların ve sonuna kadar savunanların başında yer aldı. İbrahim Süreyya Yiğit'in milletvekilliği 1950'ye kadar sürdü. 1952 yılında öldü.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu