İbrahim Taceddin Veli - Bilgiler
08/12/2009 20:19
1252 (h.650)’de Darende’de vefat etmiştir. Kabri, zaviyesinin adına binaen, Osmanlı Devleti zamanında Zaviye mahallesi adını alan yerdedir. Burası, ahfadından Osman Hulûsi Efendi ’nin Zengibar kalesi dibinde bulunan evinin bahçesindedir. Oğlu Şeyh Ali’nin kabri de kendisinin yanında bulunmaktadır. Bu mevki adı geçen Şeyh Ali’nin Zaviye Mescidi’ne vakfettiği hanelerin yeridir. İlgili kısımlarda açıklandığı üzere bu haneler daha sonra Şeyh hamid-i Veli Tekkesi’nin hizmetine verilmiştir.

Adı geçen Zaviye Mescidi İbrahim Taceddin Veli’nin aynı mahalde bulunan zaviyesine ait mescittir. Oğlu Şeyh Ali’nin bu mescide ait vakfiyesi günümüze kadar ulaşmıştır.

İbrahim Taceddin Veli Hazretleri’nin 13. yüzyılın ortalarında Diyarbakır Kadılığı’nda bulunduğu ve orada bir cami ile bir kütüphane yaptırmış olduğu söylenmektedir. Gerçekten de vakıf kayıtları arasında Diyarbakır’daki Taceddin Mescidi Vakfı adına kayıtlar bulunmaktadır. Ancak bu kayıtların İbrahim Taceddin Veli Mescidi’ne ait olup olmadığının kesin olarak tespiti için daha geniş araştırmaya ihtiyaç vardır.

Darende’nin Ayvalı köyünün onun soyundan olan Ciğerli oğullarından Seyyid Hasan’ın torunlarına ait olduğu rivayet edilmekte; bu ailenin çok alim yetiştirdiği ve cesur ve bahadır oldukları bildirilmektedir. Bunlardan Sivas Gök Medrese Müderrisliği yapmış olan A’ma Halil Efendi aynı medresede kırk sene ders vermiş, aynı şehrin müftülüğünü yapmıştır. Bu zat, 1883 (h.1300)’de vefat etmiştir. İbrahim Taceddin Veli’nin torunlarından Şeyh Cû Şeyh adı ile bilinen zat ise 1571 (h.979)’de vefat etmiştir. Darendeli Hanefi Efendi, onun Darende’nin eski adı ile Gökyar mahallesi adı ile bilinen semtinde Abidin Paşa’nın bahçesinde medfun olduğunu söylemektedir.

Önceki
Önceki Konu:
Abdurrahman Gazi
Sonraki
Sonraki Konu:
Hasan Gazi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: