08/12/2009 20:17
1920 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı; yurdun genel güvenliğini, kamu düzenini, kişi hak ve özgürlüklerini korumak, sınır ve kara sularımızın güvenliğini sağlamak, gümrük bölgelerindeki kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak, vatandaşlık hak ve ödevlerine dayanak oluşturan nüfus sicillerinin, kişilerin medeni hâlini, istenilen anda eksiksiz olarak gösterecek şekilde tutulmasını sağlamak, vatandaşlık işlemlerini yürütmek, yurdun sivil savunmasını sağlamaktır.

İç İşleri Bakanlığının görevleri şunlardır:

- Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlâkı, anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

- Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve güvenliğini sağlamak,

- Kara yollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, suç işlenmesini önlemek, suçluları izlemek ve yakalamak,

- Her türlü kaçakçılığı önlemek ve izlemek,

- Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve bakanlar kuruluna önerilerde bulunmak,

- Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan ilişkilerini düzenlemek,

- Sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve eş güdümü sağlamak,

- Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek ve kanunlarla verilen öteki görevleri yapmaktır.

İLGİLİ KONULAR

Yürütme

Önceki
Önceki Konu:
Çocuk Hakları
Sonraki
Sonraki Konu:
İl

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: