08/12/2009 20:17
Konya Kalesi : Varlığı bilinen, fakat yeri bir türlü tespit edilemeyen tarihi Konya kalesine ait Hastahane caddesinde bir şahsa ait arsada kazı yapılırken 5 m derinlikte 50×70 cd ebadında düz satıhlı halde duvar taşları bulunmuştur.

Gevale Kalesi : Takkeli dağının bir yamacında sarp ve sivri tepe üzerinde yapılmıştır.

Beyşehir Kalesi : Yapılış tarihi bilinmeyen kalenin sadece kapısı vardır.

Alâeddin Câmii : 1156 senesinde Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Rükneddin Mes'üd zamanında temeli atılıp inşasına başlanmış, zaman zaman duraklamalar geçirmesinden dolayı Birinci Alâeddin Keykubat zamanında tamamlanabilmiştir.

Sahip Ata Külliyesi : Selçuklu vezirlerinden Sâhip Ata Fahreddin Ali tarafından 1258-1283 yılları arasında yaptırılmıştır.

Sadreddin Konevi Câmii ve Türbesi : Şeyh Sadreddin Mahallesindedir.

Mevlânâ Türbesi ve Mevlevi Dergahı Külliyesi : Türbede dünyada nur ve feyiz saçan büyük evliya, İslam alim ve mütefekkiri, hak aşığı, Mevlânâ Celâleddin-i Rümi hazretleri medfundur. Selimiye Câmiinin doğusunda, Üçler Mezarlığının kuzeyindedir.

İplikçi Külliyesi : Alâeddin Tepesinin doğusunda İkinci Kılıç Arslan'ın vezirlerinden Şemseddin Altunba (Altınağa) yaptırmıştır.

Selimiye Câmii : Mevlânâ türbesinin yanındadır. 1565'te Mimar Sinan'ın yaptığı tahmin edilmektedir. Çift minarelidir.

Güdük Minâre Mescidi : Akşehir'de Sultan Birinci Alâeddin Keykubat zamanında Muhtesip Eminüddin Hacı Hasan tarafından 1226'da yaptırılmıştır.

Taş Medrese ve Mescidi : Akşehir'de Fahreddin Ali Sâhip Ata tarafından külliye olarak 1250'de yaptırılmıştır.

Eşrefoğlu Câmii : Beyşehir ilçesinin İçerişehir mahallesindedir.

İsmâil Aka Medresesi : Beyşehir'de Eşrefoğlu Câmiinin batısında 1369'da İsmâil Aka tarafından yaptırılmıştır.

Lala Mustafa Paşa Külliyesi : Ilgın ilçesindedir. Mimar Sinan'ın yaptığı külliye cami, imaret, arasta ve kervansaraydan meydana gelmiştir.

İkinci Selim Külliyesi : Karapınar ilçesinde Sultan İkinci Selim tarafından 1563'te Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.

Şeyh Sücâeddin Türbesi : Musalla Mezarlığındadır.

Fakih Dede Türbesi : Burhandede Mahallesinde 1454 senesinde tasavvuf alimi Burhaneddin Fakih için yaptırılmıştır.

Nasreddin Hoca Türbesi : Akşehir'dedir. Tamirler yüzünden ilk orijinal yapı özelliğini kaybetmiştir.

Seyyid Mahmüd Hayrâni Türbesi : Akşehir'de ve şehrin batısındadır. 1268'de yaptırılan türbe, Karamanoğlu İkinci Mehmed zamanında tamir ettirilmiştir.

Tavus Baba Türbesi : Konya'nın mesire ve tarihi yeri olan Meram'dadır. Sultan Alâeddin Keykubat devrinde Konya'da vefat etmiş olan Şeyh Tavus Mehmed el-hind medfundur.

Argıt Han (Altınapa Hanı) : Konya-Akşehir yolu üzerinde Şemseddin Altunba tarafından 1201'de yapılmıştır.

Kızılviran (Kızılören) Hanı : Konya-Beyşehir yolunda, Birinci Gıyâseddin Keyhüsrev tarafından 1205'de yaptırılmıştır.

Sultan Han : Konya-Aksaray yolu üzerinde Birinci Alâeddin Keykubad zamanında 1229'da yapılmıştır. 1278'de tamir gören yapı,yaklaşık 5000m2'lik bir alanı kaplar.

Horozlu Han : Konya-Akşehir yolu üzerinde Emir Câmedâr Eseddüddin Ruz-apa tarafından 1246-1249 yılları arasında yaptırılmıştır.

Ishaklı Han : Akşehir-Çay yolu üzerinde Fahreddin Ali Sâhip Ata tarafından 1249'da yaptırılmıştır.

Kopu Câmii : Eski Odun Pazarı Semtinde Post Nişin Pir Hüseyin Çelebi tarafından 1568'de yaptırılmıştır.

Aziziye Câmii : Türbe caddesinde 1671-76 seneleri arasında Dâmâd Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Şemsi Tebrizi Mescidi ve Türbesi : Şems Mahallesindedir.

Taş Mescid : Sultan Birinci İzzeddin Keykavus zamanında Hacı Ferruh tarafından 1215'te yaptırılmıştır.

Sırçalı Mescid : On üçüncü asırda yapıldığı tahmin edilen mescid, zengin çini mozaik süslemeleri ve tuğla örgüsüyle çok orijinal bir yapıdır.

Tâhir ile Zühre Mescidi : Beyhekim Mahallesindedir.

Ali Gav Medresesi : Tarla Mahallesindedir. Yapım tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

Tâcül Vezir Medresesi ve Türbesi : Dedebahçe Semtinin doğusunda İkinci Gıyâseddin Keyhüsrev devri vezirlerinden Tâceddin Mehmed Bey tarafından yaptırılmıştır.

Sırçalı Medrese : Gazi Alemşah Mahallesinde Sultan İkinci Alâeddin Keykubat'ın Lalası Bedreddin Müslih tarafından 1242'de yaptırılmıştır.

Karatay Medresesi : Alâeddin tepesinin kuzeyinde Emir Celâleddin tarafından 1251'de yaptırılmıştır.

Küçük Karatay Medresesi : Karatay Medresesinin karşısında 1248-1250 yılları arasında Celâleddin Karatay'ın kardeşi Kemaleddin Timürtaş tarafından yaptırılmıştır.

İnce Minâreli Medrese : Alâeddin Tepesinin batı eteğinde Selçuklu vezirlerinden Sâhip Ata Fahreddin Ali tarafından 1260'da yaptırılmıştır.

Has Bey Darülhuffazı : Gâzi Alemşah Mahallesinde, Karamanoğlu İkinci Mehmed Bey zamanında Hacı Has Bey oğlu Mehmed Bey tarafından 1421'de yaptırılmıştır.

Nasuh Bey Darülhuffazı : Karamanoğlu İkinci İbrâhim Bey zamanında Kâdıoğlu Nasuh Bey tarafından yaptırılmıştır.

Ulu Câmii : Akşehir'de on üçüncü asrın başlarında yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

Rüstem Paşa Kervansarayı : Ereğli ilçesinde Kânüni Sultan Süleymân devri sadrazamlarından Rüstem Paşa, Mimar Sinan'a yaptırmıştır.

İkinci Kılıçarslan Köşkü : Alâeddin tepesinin kuzey yamacında yer alan bu köşkü birinci Alâeddin Keykubat tamir ettirdiği için uzun süre Alâeddin köşkü olarak bilinmiştir.

Keykubat Sarayı : Beyşehir Gölünün güney batı kıyısında Birinci Alâeddin Keykubat'ın emriyle 1236'da veziri Mimar ve Nakkaş Sâdettin tarafından yaptırılmıştır.

Eski Eserler :

Hitit Şehri : Konya'ya 7 km uzaklıkta Karahöyük'te çıkarılmıştır.

Çatal Höyük : Konya'dan 50 km mesafede olup, Anadolu'da insanlığın bilinen ilk yerleşme merkezlerinden biridir.

İvrit Anıtı : Tarihin ilk tarım anıtı olup, Hitit devrinden kalma bir kabartma taştır.

Eflatunpınar : Hitit Çeşmesi Anıtı olup, M.Ö. 1300-1200 yıllarından kalmadır. Beyşehir'e 15 km mesafededir.

Ak Manastır : Konya-Silifke yoku üzerinde, kayaya oyulmuş bir manastırdır. 274 senesinde Saint Horion adına yapılmıştır.

Haghia Kilisesi : Sille'de 327 senesinde yapılmış olup, Anadolu'daki en eski kiliselerden biridir.

Bizans Çağı Kalıntıları : Cihanbeyli Akçaşar köyünde tarihi kalıntılardır.

Mağaralar : Merkez ilçeye bağlı Küçükmuhsine köyü yakınında irili ufaklı bin mağaranın içi renkli resimlerle bezenmiştir.

Tabii Güzellikler : Konya; tabii güzellikler, mesire yerleri, tabii baraj, göl kenarları bakımından zengin sayılır. Başlıca mesire yerleri şunlardır :

Meram Bağları : İl merkezinin batısında tarihi yeşillikler içinde bir dinlenme yeridir.

Dede Bahçe : Alâeddin Tepesinin kuzeybatısında tarihi bir bahçedir. Burayı Selçuklular zamanında Tâceddin Ahmet Bey yaptırmıştır.

Alâeddin Bahçesi : Alâeddin Tepesindedir. Çok eski tarihe sahip olan bahçe son yıllarda belediye tarafından ağaçlandırılıp düzenlenmiştir.

Yakamanastırı : Beyşehir'e 6 km uzaklıkta zengin tabii bitki örtüsü ve bol su kaynaklarına sahip bir mesire yeridir.

Çamlıköy : Akşehir ilçesinin 14km güneyinde çok güzel manzaralı bir dinlenme yeridir.

Beyşehir Gölü : Göl kıyıları çok güzel mesire yeridir. Göl çevresi çam ormanları ile kaplıdır.

Akşehir Gölü : Çevresi ormanlarla kaplı olan gölün kıyıları güzel mesire yerleri ile doludur.

Damla kayası : İl merkezi yakınında Sille bucağında ağaçlıklı ve suyu bol bir mesire yeridir.

Ilgın Kaplıcası : Ilgına 2 km uzaklıktadır. Türkiye'nin en bakımlı kaplıcalarından biridir. Modern bir kaplıca olup romatizma, nefrit, polinefrit, kadın ve cilt hastalıklarına faydalıdır.

Çavuşçu Köyü Ilıcası : Tesisleri mevcut olmayan bu ılıcaya bölge halkı banyo için gitmektedir.

Seydişehir Ilıcası : Seydişehir'e 1,5 km uzaklıkta ağaçlar ve bahçeler arasındadır. Romatizmal hastalıklar başta olmak üzere çıbanlara ve kaşıntılı yaralara iyi gelmektedir.

Kuşaklı Çamuru ve Kaplıcası : Beyşehir'e 25 km uzaklıktadır. Çevresi ağaçlarla kaplıdır. Romatizma, çıban, ekzama ve diğer deri hastalıklarına iyi gelmektedir. Tesisleri yoktur.

Höyük-Köşk Köyü Hamamı : Beyşehir-Karaağaç karayolunun doğusunda Höyük ilçesine 5 km uzaklıktadır. İçme şeklinde kullanıldığı zaman özellikle böbrek hastalarına faydalıdır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu