08/12/2009 20:19
Orhan Aldıkaçtı, (d. 1924, Samsun), hukukçu ve siyaset adamı. 1982 Anayasası' nı hazırlayan Danışma Meclisi'nde Anayasa Komisyonunun başkanlığım yürütmüştür, 1943'te Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Yük-seköğrenimim Lozan Üniversitesi Siyasal Bilimler Yüksekokulu'nda, doktorasını aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde yaptı. 1956'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde asistan, 1961'da doçent, 1968'de de profesör oldu- 1969'da aynı fakültenin dekanlığına seçildi. 1972-77 arasında Kıbrıs'taki toplumlararası görüşmelere katıldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü başkanlığına getirildi. Lahey Adalet Divanı Daimi Hakem Mahkemesi üyeliğine seçildi. 12 Eylül 1980'den sonra oluşturulan Danışma Meclisi'nde İstanbul üyesi olarak görev aldı. Anayasa Komisyonu başkanlığına getirildi. Komisyonun hazırladığı Anayasa tasarısını Milli Güvenlik Konseyi'nce onaylandıktan sonra 7 Kasım 1982'de halkoyuna sunularak kabul edildi. 15 Haziran 1983'te Danışma Meclisi üyeliğinden istifa eden Aldıkaçtı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına atandı. Yapıtları arasında Modern Demokrasilerde ve Türkiye'de Devlet Başkanlığı (196Ü) ve Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası (1964; 2 cilt) sayılabilir.

Önceki
Önceki Konu:
Kemal Oğuzman
Sonraki
Sonraki Konu:
Orhan Apaydın

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi