Bu sınıftaki algler şekil ve büyüklük bakımından birbirlerinden çok farklılık gösterirler. Aralarında tek tek yaşayanlar olduğu gibi koloni halinde yaşayan tek hücrelilere de rastlanır. Bunlardan başka tallusları ipliksi olanları da vardır bu ipliksi talluslar ya dallanma gösterir ya da dallanmazlar. Diğer tipleri ise kısmen farklılaşma gösteren ve geniş yüzeyler oluşturan alglerdir.

Bu alglerin çoğu ototrof olarak yaşarlar. Asimilasyon ürünleri yalnız nişasta ve yağdır.

Yeşil alglerin çoğu tatlı sularda yaşarlar, çok az bir kısmı ise denizlerde yaşamışlardır. Oran olarak şöyle gösterilebilir. %90 tatlı sular %10 denizler. Bu genel yaşam ortamlarının dışında bazı türler nemli topraklarda yaşayabilirler. Küçük bir grup ilksel hayvan ve bitkilerde simbiyotik yaşamı sürdürürler. Bir kısmı da mantarlarla birlikte likenleri oluştururlar.

Chlorophyceae sınıfının karakteristik hücre yapısı sitoplazma tarafından sarılmış geniş merkezi bir vakuolden ibarettir, tek hücreli basit formlarında ise iki tane veya çok sayıda küçük vakuole sahiptir. Kontraktil vakuollerin fonksiyonları muhtemelen salgı içindir.

Asimilasyon pigmentleri klorofil a ve b, karotinler, lutein ve diğer ksantofiller kapsar. Hücre içindeki kloroplast sayıları çok değişiktir, her hücrede tek veya daha fazla olabilirler. Şekilleri de disk, yıldız, şerit, ağsı gibi çok çeşitlidir.

Hücre çeperleri iki tabakalıdır, iç tabaka ince olup selülozdur, dış tabaka ise pektindendir. Bazı formlarda dıştaki pektin kın müsilajdır.

Hücrenin öenmli yapıları kloroplastlar, normal olarak bir nişasta kını tarafından sarılmış pirenoid kapsarlar. Pironeid merkezi bir protein kısmının nişasta kını tarafından çevrilmesinden ibarettir. Nişasta pirenoitden bağımsız olarak meydana gelir.

Her hücredeki pirenoid adedi sabit olup türlerin ayrımında rol oynar.

Her hücre genellikle tek nukleusludur , fakat bazı takımların organizmaları çok nukleusludur, mesela Siphonales takımında enine çeper ancak üreme hücrelerinde görülür.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu