Amerikalı bilimadamı Gallup, temsili örnekleme temeline dayandırdığı yeni anket biçimiyle kamuoyu yoklamasına güvenirlik kazandırmıştır. Uluslararası alanda yayılan enstitüleriyle bu daldaki en başarılı girişimci olma payesine erişmiştir.

Jefferson/Iowa'da dünyaya gelen Gallup, liseyi bitirdikten sonra Iowa City'de gazetecilik ve psikoloji eğitimi aldı. "Okuyucunun günlük bir gazeteye karşı ilgisini objektif bir yöntemle ölçmek için yeni bir teknik" adlı doktora tezini hazırlarken, ABD'de yavaş yavaş geliştirilen kamuoyu yoklamasını ilerletebilmek için bu iki disiplinden edindiği bilgilere başvurdu. Galup, 25 yaşında Ophelia Smith ile evlenerek ondan üç çocuk sahibi oldu.

27 yaşında Drake Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü yöneten Gallup, 1931'de Northwesfern Üniversitesi'ne, özel ilgi alanı "ilanlar" olmak üzere, gazetecilik uzmanı olarak geçti. New York'ta bulunan bir reklam ajansının araştırma bölümü şefi sıfatıyla Gallup, kendisine piyasa araştırma uzmanı olarak isim yaptı ve düşünce anketleri (ing.: opinion polls) için yeni yöntemler denemeye başladı. 1934'te ABD Piyasa Araştırmaları Kuruluna başkan olarak getirilen Gallup, 1935'te ayrıca Columbia Üniversitesi'ne profesör olarak atandı ve Princeton/New Jersey'de American Institute of Public Opinion'u (Amerikan Kamuoyu Enstitüsü) kurdu.

20. yüzyılın başlarına kadar kamuoyu araştırmaları daha ziyade seçim tahminlerinde bulunmakla eşanlamlıydı. Amerikalı gazeteciler gazetelerine basar ve okuyucularından bunu doldurup göndermesini isterlerdi. Milyonlarca oy pusulası postalayıp okuyucularından toplumsal hayatın tüm olanaklarını kapsayan sorulara da cevap vermesini isteyen "Literary Digest" dergisi bu bakımdan oldukça ünlüydü. Adresler sürücü listelerinden ve telefon defterlerinden alındığından seçilen hedef kitle çevresi ne yazık ki tek yanlı olmaya baştan mahkumdu.

"Literary Digest" adlı dergi 1936 ABD başkanlık seçimlerinden önce, gönderdiği 10 milyon anketin dörtte biri geri geldikten sonra, Cumhuriyetçi Alfred M.Landon'un kazanacağı tahminini ileri sürdü. Gallup'un Amerikan halkının temsili bir kesitini oluşturacak yalnız birkaç bin kişinin yanıtına dayanan ve bu örneklemeden halkın tamamının düşüncesinin çıkarılabileceğini düşünerek yola çıkan yöntemiyle, uzmanlar önceleri alay ettiler. Gallup'un tahmini (Roosevelt'in kazanacağı) tutunca ve sonuç hesaplanan rakamlardan yalnız % 6.5 oranında farklılık gösterince, Gallup'un uyguladığı kota (pay) yönteminin üstünlüğü kanıtlanmış oldu. Hesabında % 19 oranında yanılan "Literary Diegest" kamuoyu araştırmaları yapmaktan vazgeçti.

Gallup Enstitüsü, izleyen zaman içinde Viyana kökenli Amerikalı sosyolog Paul F. Lazarsfeld'in, öncelikle dinleyici araştırmalarına dayanan Radyo Araştırmaları Bürosuyla birlikte, ABD'de kamuoyu araştırmaları konusunda başta gelen kuruluşlar arasında yer aldı. Gallup, nabız yoklamalarıyla kendini ulusal alanda kanıtladıktan sonra, çalışmalarına Avrupa'yı da kattı ve 1936 yılında British Institute of Public Opinion'u (İngiliz Kamuoyu Enstitüsü) kurdu. İki yıl sonra kurduğu Audience Research Institute (Dinleyiciler Araştırma Enstitüsü) ile radyo dinleyicileri araştırmaları alanına girdi. Ne var ki, çalışmalarının kaynağında (politik) kamuoyu araştırması yatmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Gallup International" adı altında, aralarında Almanya'da 1945'te Bielefeld'de kurulan EMNID Enstitüsü de bulunan, bütün dünyada çok sayıda araştırma kurumunun açılmasını gerçekleştirdi.

New York'ta çalıştığı reklam ajanslarından 1947'de ayrılan Gallup, International Institufe of Public Opinion'un (Uluslararası Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü) başına geçti. Büyük bir heyecan için de beklenen 1948 ABD başkanlık seçimlerinde, Gallup Cumhuriyetçi Thomas Dewey'in kazanacağını önceden bildirdiği halde, Harry S.Truman ucu ucuna seçimleri kazandı. Bu yanılgısının nedeni, Gallup'un kamuoyu araştırmasını fazla erken uygulamasında yatmaktaydı. Çünkü bu şekilde seçimin biraz öncesinde fikir değiştirenler hesaba katılamadılar.

Bundan dört yıl sonra yapılan seçimlerde Dwight D.Eisenhower'in galibiyetini yine doğru tahmin etti. Aralarında Cuide to Public Opinion Polls (Kamuoyu Yoklamaları İçin Rehber) (1944) adlı klasikleşmiş yapıtın da bulunduğu çok sayıda kitabın yazarı olan Gallup, 50'li ve 60'lı yıllarda örnekleme yöntemini giderek geliştirdi, anket uygulamaları için büyük çapta bu işin eğitimini görmüş olan kimseleri kullandı ve oğlu George Horace Haziran 1963'te Princeton'daki merkezlerinin başına geçtikten sonra, dış ülkelerdeki enstitülerini genişletmeye koyuldu. Gallup uzun yıllardan beri tatilini geçirdiği İsviçre'deki Thuner See'de 82 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Önceki
Önceki Konu:
Korg. Cemal Paşa
Sonraki
Sonraki Konu:
Gerard Philips

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: