Rodophyceae - Bilgiler
08/12/2009 20:17
Bu sınıftaki alglerin çok azı tek hücrelidir, büyük çoğunluğu çok hücrelidir. Tallus şekilleri ipliksi, silindirik, yapraksı ve disk gibi yassı olup, basit ya da dallanma gösterirler. Oldukça karışık anatomik yapıları vardır. Hücreler tek nukleusludur. Kromotoforlarına rodoplast adı verilir. Bütün hücreler geniş vakuollüdür. Hücre çeperi iki tabakadan oluşur, iç tabaka selülozdan, dış tabaka ise müsilajlaşan pektindendir. Hücre çeperinde kireç de birikir. Kromatoforlarında bulunan başlıca ren maddeleri; klorofil a,d lere rastlanır. Başlıca karotinoidler β karotin ve luteindir, fakat bu grup için karakteristik olan fikobilinler, fikoeritirin ve fikosiyanindir, kırmızı renkli olan fikoeritin hepsinde bulunur ve klorofiller karotinleri maskeler, bu nedenle bitkiler kırmızı görünür ve bu sebepten bu gruba kırmızı algler denir.

Kırmızı alglerin hepsi ototroftur. Fotosentez sonucunda "Floride nişastası", floridozitler ve yağ da oluşur.

Çoğu denizlerde yaşar, kayalar, taşlar üzerinde yaşadıkları gibi diğer algler ve deniz otları üzerinde epifit olarak da yaşarlar. Deniz seviyesinden başlayarak 30-70m derinlere kadar inerler. Çok berrak sularda yaklaşık 200m derine inebilirler.

Cins: Porphyra

Tal, basık, yassı, zarımsı, yapraksı olup, küçük bir disk ile taşa tutunur. Yıldızsı rodoplast ve pirenoid iyi gözlenir. Porphyra talinde protein, mineraller ve vitamin B ve C bulunduğundan önemli bir besin maddesidir.

Japonya ve doğu Asya ülkelerinde üretimi yapılmaktadır. Besin maddesidir (Sebze,salata, pasta, dolma gibi farklı şekilde tüketildiği gibi kurutularak da faydalanılır.).

Floride Özellikleri:

Hücre çeperleri genel olarak iki tabakadan yapılmıştır. İç çeper daha sağlamdır. Çeper maddesi selülozdur, dış hücre çeperi ise pektindendir, bu pektin tabakasından agar agar ve karragen ekstreleri ele edilir. Tallusları yapı bakımından ya monosifon ve polisifon tipte olur.

Bir tanesi tek eksenlidir, bu tip yapılara (monosifon) "Merkezi iplik tipi" diğerinde eksen birine paralel çok iplikten oluşur, bunlara da (polisifon) "Fıskiye tipi" denir.

Merkezi ipliksi tip:

Agar: Sertleşme amacıyla gıda sanayide kullanılan ilaç ve kozmetik sanayide kullanılır. Bakteriolojik etütlerde besi ortamı olarak kullanılır. Karagen de aynı amaçla kullanılabilir.

Cins: Corallina

Yalnız bağlanma yerleri keçesizdir. C.officinalis Tallus tamamen kireçlidir, kireçli ve kabuksu bir tutunma yerinden çıkarlar. Yaklaşık 2-3 cm'den 15 cm'e kadar yükselebilirler. Dallanır; tallus gövde segmenti yapı gösterir. Kıyıdaki sığ sularda havuzcuklar içinde taş ve kayalara tutunarak yaşarlar.

Cins: Ceramium

Tallus ipliksi ve monosifon tiptedir. Dikotomik olarak dallanır, dallar küçük dalcıklarla örtülüdür. Uç kısımdaki dalcıklar kıskaç şeklinde son bulur. Kahverengimsi kırmızımsı olabilirler. Taşlar, kayalar ve diğer algler üzerinde yaşayabilirler. Dünya denizlerinde yaygın olarak bulunurlar, bizde Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara'nın kıyı bölgelerinde yaygın yetişen bir algdir.

Önceki
Önceki Konu:
Su Döngüsü
Sonraki
Sonraki Konu:
Phaepohyceae

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: