08/12/2009 20:17
Sağlık Bakanlığı, 02.05.1920 tarihinde kurulmuştur. 1983 yılında çıkarılan bir kararnameyle bugünkü şeklini almıştır. Kuruluş amacı; ülke insanlarının yaşamının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, ülkenin sağlık koşullarını düzeltmek, bireylerin ve toplumun sağlığına zarar veren etkenlerle savaşmak ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden plânlayıp hizmet vermelerini sağlamaktır.

Bakanlığın görevleri şunlardır:

-Vatandaşların sağlıklarını korumak ve yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla tüm ülkeyi kapsayan plân ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, uygulanması için gerekli önlemleri almak,

- Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklara karşı savaşmak, koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetleri, ana-çocuk sağlığının korunması, aile plânlaması hizmetleri yapmak,

- Her tür ilâç ve tıbbi malzemenin yapımı, tüketimi ve dağıtımını her aşamasında kontrol etmek ve denetlemek, gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilâçların üretimini yapmak, yaptırmak, gerekirse ithalini sağlamak,

- Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığında olmak üzere, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile yerel yönetimlerle birlikte gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapmak, çevre sağlığı ile ilgili önlemleri almak,

- Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı kara sınır kapıları, deniz ve hava limanlarında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

- Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu konularla ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak, gerekli personeli yetiştirmek, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak,

- Kara Yolları Trafik Kanununun verdiği görevlerden, trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifade edebilmeleri için İç İşleri Bakanlığının da onayıyla kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak ve bu kuruluşlara her tür sağlık personeli ve sağlık araç-gereçlerinin temin edilmesini sağlamaktır.

İLGİLİ KONULAR

Yürütme

Önceki
Önceki Konu:
Saat
Sonraki
Sonraki Konu:
Sağlık Kurumları

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu