Tarih Öncesi - Bilgiler
08/12/2009 20:17
Arkeolojide yazının bulunmasından önceki döneme verilen ad. Prehistorya da denir. İnsana ait günümüze ulaşabilen taş aletler gibi en eski maddi kültür ürünlerinin oluşturulduğu dönemlerden, ait olduğu toplum hakkında çeşitli bilgiler veren yazılı belgelerin ortaya çıkışına kadar devam eden zaman aralığını kapsar. Yazının dünyanın her yanında aynı zamanda ortaya çıkmamış olması, Tarih öncesi dönemin başlangıç ve bitişiyle ilgili evrensel bir tarihlendirme yapılamaz. Sözgelimi tarih öncesi dönemin Afrika'da yaklaşık 2 milyon yıl, Asya'da 1,5 milyon yıl, Avrupa'daysa 1 milyon yıl önce kabul edilir. Birkaç milyon yıllık bir dönemi kapsayan tarih öncesi dönem, evrensel ölçüde olmamakla birlikte, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Demir çağları gibi bazı alt bölümlere ayrılır. Arkeolojinin bu döneme yönelik çalışmalarıysa, tarih öncesi araştırmalar adını alır. İnsanlığın en eski dönemlerinde ortaya çıkan küçük aletler ve sazdan kulübeler ya da en eski kerpiç evlere ait kalıntılar gibi, az oranda açığa çıkan kalıntıların tarih öncesi araştırmacılarının elindeki verileri oluşturması, onların bu verilerin doğru toplanıp değerlendirmelerinde titiz bir çalışma sürdürerek, tipolojik ve istatistiksel sonuçlarla kimyasal analiz sonuçlarından kültürel sonuç çıkartabilmelerine yardımcı olur.

İLGİLİ KONULAR

İlk Çağ (Antik Çağ), Taş Devri, Cilalı Taş Devri, Maden Devri

Önceki
Önceki Konu:
Taş Devri
Sonraki
Sonraki Konu:
Urartular

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: