08/12/2009 20:17
Erozyon nedeniyle sığlaşan, verim gücünü yitiren yüksek kesimlerdeki topraklarda, buğdayın iki katı sayılabilecek bir verim potansiyeline sahiptir. Bu nedenle özellikle Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde azalan hayvancılığımızın canlanmasında önemli bir rol oynayabilir.

Batılı ülkelerde Amerika ve Kanada'da çok yoğun olarak yetiştirilmekledir. Tritikalenin marjinal çevre şartlarına iyi adaptasyonu sonucundu Doğu Avrupa, özellikle Polonya'da üretiminin yoğunlaşmasına neden olmuştur. İsviçre'de yaklaşık 11.000 ha alanda tritikale yetiştirilmekte ve bu alan tüm hububat tarım alanının % 7'sine tekabül etmektedir. Tritikale tarımında en önemli ülkeler, Polonya (600.000 ha), Fransa (300.000 ha), eski SSCB (250.000 ha ), Avustralya (160.000 ha), Portekiz ( 80.000 ha), ABD (400.000 ha), Brezilya (30.000 ha) ve Almanya (30.000 ha) ‘dır. Tritikale otuzdan fazla ülkede ticari olarak üretilmektedir ve dünyada 1991-1992'de yaklaşık 2.5 milyon ha alanda ekimi yapılmıştır.

Dünyada 2.4 milyon hektar tritikale yetiştirilmekte ve global tahıl üretiminde yılda 6 milyon tondan fazla yer almaktadır. 100 bin hektarın üzerinde ekim alanı olan ve en fazla ekim yapan ülkeler, sırasıyla, Polonya, Rusya, Almanya, ABD, Fransa, Kanada, Avustralya şeklinde, sıralanmaktadır. Günümüzde 200'den fazla tritikale çeşidi, 30'dan fazla ülkede yetiştirilmektedir.

Tritikale buğday ile çavdarın melezlenmesi sonucu elde edilen yeni bir tahıl çeşidinin adıdır. Tüm özellikleri buğday ile çavdar arasında seyreder. Bu nedenle daneleri daha çok buğdaya benzer ama kabuk daha kalın, ekmeklik kalitesi daha düşüktür. Zaten gelişmiş ülkelerde yem bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Kısmen çavdarın özelliklerini de taşıdığı için soğuğa, kurağa dayanıklı, bitki besin elementleri talebi az, kanaatkar bir bitkidir. Bilim çevresinde yıllardan beri bilinmesine ve kıraç Anadolu topraklarında buğdaydan da çavdardan da daha fazla ürün vermesine rağmen hak ettiği yayılımı gösterememiştir.

Türkiye'de şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda beş tritikale çeşidi tescil ettirilmiştir. Bunlardan ilki bakır-çay olup yaygınlaşmamıştır. Bahri Dağdaş Kışlık Hububat Araştırma Enstitüsü (Konya) tarafından CIMMYT kökenli presto hattından seleksiyonla elde edilen Tatlıcak 97 çeşididir. Bu çeşit yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yine Ç.Ü. Ziraat Fakültesinin tescil ettirdiği Tacettin Bey tritikale çeşidi de yazlık bir çeşittir. Söz konusu bu çeşitler ülkemizdeki tritikale ıslah çalışmalarının, ilk ürünleridir. Son yıllarda da tritikale tescil başvurulan devam etmekte ve yeni çeşitler tescil edilmektedir.Yeni tritikale çeşitleri de Karma 2000, Presto ve Melez 2001 isimleri ile tescil edilmiştir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: