08/12/2009 20:17
Tarihte bilinen en eski kavimlerden biridir. Altıncı yüzyılda Orta Asya'da Göktürkler adıyla büyük bir federasyon çatısı altında birleşen göçebe Oğuz, Tölös, Kırgız, Karluk, Türgiş ve Tatar boylarıyla dil ve tarih birliği içinde olan halklara denir. Türklerin ana yurtları Hazar Denizi'nin kuzeyinden Mançurya'ya kadar uzanır. Türk adının kökenine yönelik değişik görüşler vardır. Bu görüşlerden bazıları Türk adının töre sözcüğünden türediğini ve ‘töreli olan' anlamına geldiğini ileri sürerken, bazıları da Uygur metinlerinde geçtiği gibi ‘güç', ‘kudret' anlamını taşıdığını ileri sürer.Yüzyıllar boyunca göçebe topluluklar hâlinde yaşayan Türkler'in tarihte belirgin bir biçimde yer almaları 4. yüzyıla rastlar.

Tarih boyunca sürekli batıya ve güneye göç etmiş Türk toplulukları birçok devlet kurmuş bunların bazıları dünya tarihinde önemli izler bırakmıştır. Tarihçiler Türklerin tarihini Asya Hunlarıyla başlatır. Tarihte Türk adını kullanan ilk devlet Göktürkler'dir. Türk tarihi ve Türkçe bakımından çok önemli bir belge niteliği taşıyan Orhun Anıtları da Göktürkler'in yapıtlarındandır.

Türkler'in ana dili Türkçe'dir. Ural-Altay dillerinin Altay kolundan olan Türkçe çok geniş bir coğrafyada konuşulduğu için zamanla farklılaşmış, günümüzde Türkçe'nin kolları Türk dilleri adı altında sınıflandırılmaya başlanmıştır. Günümüzde Türkçe deyince Türkiye Türkçesi anlaşılmaktadır.

Türkler, yüzyıllarca Şamanlık, Gök Tanrı dini, Budizm gibi çeşitli inançlara bağlı kalmışlardır. Onuncu yüzyıldan sonra Türklerin büyük bir bölümü İslâm dinini benimsemiştir; uyruklarının çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşan ilk siyasal birlik Karahanlılardı. Ancak tarihte Museviliği kabul etmiş Hazarlar, erken dönemlerde ana kolla bağı kesilmiş sonra da Hristiyanlaşmış Macarlar ve Finler ya da Slavlaşmış Bulgarlar gibi Türk kökenli topluluklar da vardır. Türklerin büyük bölümü bugün Asya'da yaşamakla beraber dünyanın hemen hemen her yerinde Türk topluluklarının varlığı bilinmektedir. Bugün batıda Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Romanya, doğuda Afganistan, Doğu Türkistan-Sincan Uygur Özerk eyaleti, Rusya Federasyonu'nun Asya kesimindeki Yakut Özerk Cumhuriyeti, Tiva Özerk Cumhuriyeti gibi özerk cumhuriyetlerle Tacikistan ve Türkmenistan'da toplam 200 milyon dolayında Türk yaşamaktadır.

Önceki
Önceki Konu:
Şeyhülislam

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi