Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 13.12.1983 tarihinde kurulmuştur. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı; ülkenin alt yapı gereksinimini karşılamak, kamu yapılarının inşaatıyla onarımlarını sağlamak, yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek, deprem araştırmaları yapmak ve afet dönemlerinde halkın yerleştirileceği konutları yapmak amacıyla kurulmuştur.

Bakanlığın görevleri şunlardır:

1. Kamu yapıları ve tesislerinin inşaatını yaptırmak ya da yapmak, onarılmasını sağlamak,

2. Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından kara yollarının yapım ve bakım işlerinin yapılması,

3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile iş birliği hâlinde yer üstü ve yer altı sularının zararlarının önlenmesi için önlemler almak ve bu sulardan yararlanmak,

4. İmar plânları, şehir alt yapı tesisleri, sığınakların projelerinin hazırlanmasını sağlamak,

5. Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından yapı malzemelerinin standartlara uygun olup olmadığını denetlemek,

6. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ vb. afetlerden önce ve sonra meskün alanlarda önlem almak ve yapılacak yardımı saptayıp uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

7. İl özel idarelere ait yapı ve tesisleri yapmak ya da yaptırmak, yurt içi ve yurt dışı kamu ve kamu kuruluşlarına ait bina ve tesislerin yapılabilmesi için özel kişilere yetki vermek, bunlara ait sicilleri tutmak, yurt dışında iş yapacak müteahhitleri belirlemek, görevlendirmek ve izin vermek,

8. Belediyelerle ilgili imar plânlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek,

9. Genel yaşamı etkileyen afetler dolayısıyla toplu konut uygulaması ya da Gecekondu Kanunu'nun uygulanmasının sağlanması amacıyla yapılması gereken plânların, çevreden geçecek olan kara, demir varsa hava yollarının, deniz yolu bağlantılarının plânlarını yapmak,

10. İller Bankasının yıllık programına uygun işleyişini denetlemek, il özel idarelerinin genel bütçe ve vergi gelirlerinden İller Bankasına pay verilmesi konusunu denetlemek ve bankanın illere yapılacak yardımlarını belirlemek,

11. Bakanlıkla ilgili işlerin ve görevlerin yapılmasını sağlamak, bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamaktır.

Bakanlığın, üç ayda bir yayımlanan "Belediyeler Dergisi" adında süreli bir ücretsiz yayını bulunmaktadır.

İLGİLİ KONULAR

Yürütme

Önceki
Önceki Konu:
Başbakan
Sonraki
Sonraki Konu:
Belediye

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi