Belediye - Bilgiler
08/12/2009 20:17
Sınırları belirli bir kentsel yerleşme alanında yaşayan nüfusun, yerinden yönetimi için kurulmuş kamu kuruluşu.

Belediyelerin yetki ve görevleriyle merkezi hükümetle ilişkileri, her ülkenin siyasal rejimine ve gelişmişlik düzeyine göre farklılıklar gösterir. Osmanlı Devleti'nde belediyelerin bugünkü görevlerini, aynı zamanda mülki ve adli işlere de bakan kadılar yerine getiriyordu. Modern belediye gereksinmeleri, ilk kez İstanbul'da yabancıların yoğun olarak yaşadığı Beyoğlu ve Galata semtlerinde ortaya çıktı. 1857 yılında Paris belediye örgütlenmesi örnek alınarak Altıncı Daire-i Belediye (Beyoğlu Belediyesi) kuruldu. Bu dönemde belediyecilik bir yerel yönetim olmaktan çok, bayındırlık hizmetlerine ve kentsel hizmetlere yönelik bir kurumlaşmaydı.

Cumhuriyet ilân edildiği sırada Türkiye'de örgütlenmiş 389 belediye vardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında, belediyeleri daha çok gelir kaynakları bakımından düzenleyen yasalar çıkarıldı. Ankara'nın başkent oluşundan sonra 1924'te burada kurulan belediye örgütü bu arada cumhuriyet belediyeciliğine öncülük etti. 1923-1930 yılları arasında oluşan belediyecilik anlayışı ve 1930-1935 yılları arasında art arda çıkarılan yasalar, Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi belediyeciliğinin temellerini oluşturdu. Bu yapıdaki en önemli değişiklikler 1984'te büyük kentlerin yönetimi için büyük şehir belediyelerinin kurulması, imar plânlama konusunda belediyelerin tek başına yetkili kılınması ve belediye gelirlerinin artırılarak güçlendirilmesiyle gerçekleşti.

1984'te kabul edilen Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu'na göre, belediye sınırları içinde birden çok ilçe bulunduran kentler, büyük şehir olarak tanımlanmakta ve büyük şehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde de ilçe belediyeleri kurulmaktadır. Büyük şehir belediyesinin organları; büyük şehir belediye başkanı, büyük şehir belediye meclisi ve büyük şehir belediye encümenidir. Büyük şehir belediyesinin organları da aynı biçimde beşer yıllık süreler için seçilir. Büyük şehir belediye başkanı, belediye başkanlarına verilen öteki yasal görevler dışında, ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birliği sağlamakla da görevlidir.

İLGİLİ KONULAR

Yerel Yönetim

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: