08/12/2009 20:17
İnsan haklarını temel alarak, dünyada barış ve huzuru korumak, ülkeler arasında çıkabilecek kültürel, ekonomik, toplumsal her türlü sorunu çözmek ve ülkeler arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş uluslar arası örgüt. Birleşmiş Milletler Örgütü 24 Ekim 1945'te kuruldu. Örgütün merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentidir.

Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması yolundaki ilk adımlar, 2. Dünya Savaşı sırasında atıldı. ABD, SSCB, İngiltere ve Çin'in temsilcileri, Moskova ve Washington D.C. kentlerinde düzenledikleri bir dizi konferans sırasında, BM örgütünün kuruluşu için ilk adımı atmış oldular. Bu konferanslarda örgütün yapısının nasıl olması gerektiği ve nasıl çalışacağı konuşuldu. Konferanslarda birçok karar alınmasına karşın, "veto sorunu" ve "üyelik sorunu" gibi henüz karara bağlanamamış sorunlar da vardı. Daha sonra şubat 1945'te Yalta Konferansı'nda bir araya gelen liderler bu sorunları çözdüler ve bir öneri paketi hazırladılar. Bu paket, 25 Nisan 1945'te San Francisco kentinde yapılan BM Uluslar Arası Örgütlenme Konferansındaki görüşmelerin temeli oldu. Bu konferansa her kıt'adan birçok ülke katıldı. Görüşmeler sonucunda, 26 Haziran 1945'te 51 ülke BM Milletler Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi. Böylece BM Örgütü kurulmuş oldu. Yapılan antlaşmaya göre; BM Güvenlik Konseyinin kararları için 5 daimi üyenin kararları zorunludur. Bu üyeler; ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere'dir. Türkiye Cumhuriyeti, 1945 yılında BM'ye üye olmuştur.

Bugün dünyada İsviçre, Kribati, Nauru, Tonga ve Tuvalu dışındaki tüm bağımsız ülkeler BM Örgütü'ne üyedir. BM Örgütü'nün birinci amacı, dünya barışı ve güvenliğini korumaktır.

Birleşmiş Milletler Örgütünün bünyesinde kurulan ve her birinin farklı amacı olan birçok alt birim vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

BM Afetzedelere Yardım Kuruluşu (UNDRO),

BM Barış Gücü,

BM Çevre Programı (UNEP),

BM Çevre ve Kalkınma Programı (UNCED),

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),

BM Deniz Hukuku Konferansı (UNCLOS),

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO),

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR),

BM İnsan Yerleşimleri Merkezi (HABİTAT),

BM Kalkınma Programı (UNDP),

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR),

BM Nüfus Faaliyetleri Fonu (UNFPA),

BM Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF),

BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO),

BM Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi (UNRRA),

BM Üniversitesi (UNU),

BM Sosyal Kalkınma Enstitüsü (UNRISD),

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD).

Önceki
Önceki Konu:
Makedonya
Sonraki
Sonraki Konu:
Malatya

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi