Ferik İbrahim Paşa - Bilgiler
08/12/2009 20:22
ilk Türk Ressamı İbrahim Paşa 1815 doğumludur. 1835 yılında Mühendishanei Berrii Hümayun'u bitirerek Avrupa'ya giden 10 öğrenciden 2'si resim öğrenimine gönderilmiştir. Bunlardan birisi de Mü­lazım Sani İbrahim Efendiydi. Sanat tarihimizde ilk Türk ressamı olarak şerefli bir yer alan bu sanatçımız, Nizamı Cedid Yüzbaşılarından Konya'lı Kulaksız Mustafa Paşa'nın oğludur.

İbrahim Efendi öğrenim için bir deyişe göre Viyana'ya, diğer bir deyişe göre de Londra'ya gönderilmiştir. Diğer arkadaşlarının Londra 'ya gittikleri gözönünde tutulursa, onun da burada öğrenim yapmış olması gerekir. Belki bir ara Viyana'ya da uğramış ve yurda buradan dönmüştür.

İbrahim Efendinin öğrenimden hangi yıl döndüğü bugün için bilinememektedir. Ancak, Sultan Abdülmecid zamanında yurda döndüğü, Padişaha resim der­si verdiği ve bir portresini yaptığı bilinmektedir. Sonradan ferik (Korgeneral) rütbesine kadar yükselen İbrahim Paşa, Askeri Şura üyeliğinde de bulunmuş ve yaşadığı sürece pek çok eser vermiştir. Halil Bey, Elvahı Nak­şiye adlı eserinde; meydana getirdiği tablolar ının Şeker Ahmet Paşa tarafın­dan satın alındığını yazmakta ise de, bu nokta bugün için henüz aydınlanama­mıştır. Bu zengin kolleksiyonun Şeker Ahmet Paşa tarafından sarava verilmiş olduğu düşünülebilir. Eğer kıymet bilmeyenler tarafından yok edilmedi ise, cid­di araştırmalar sonunda, bir gün bunlar meydana çıkacaktır.

İbrahim Paşa yetiştiği devre göre klasik ekole aittir. Ancak gerçek anlamda realizme inandığını kabul ettirecek çalışmaları da vardır. Bunlardan en önemlisi, Abdülmecid 'in portresidir. Sanatçının bu portreyi, Padişahın çeh­resindeki çiçek hastalığı bozukluklarını ihmal etmeden meydana getirmiş olması yüzünden Bursa 'ya sürülmüş olması, bize bu konuda bir fikir vermektedir.

İbrahim Paşa 'nın çoğu peysaj ve natürmort olan eserleri arasında II. Ad­dülaziz 'in bir portresinin de bulunduğu söylenmektedir. Ressamlarımızın piri sayılması gereken bu sanatçımızın sanat değeri ancak eserleri bulunduğu za­man daha çok aydınlanmış olacaktır. II. Abdülaziz devrinde de itibar görmüş olan İbrahim Paşa 1891 yılında 76 yaşında vefat etmiştir. Kendisi Usküdar'da Ozbekler Dergahında yatmakta­dır,

ÖNEMLİ NOT : Mırati Mühendishane ve Elvahı Nakşiye kolleksiyonları, İbrahim Paşa 'yı ilk Türk Ressamı olarak tescil etmektedir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu