08/12/2009 20:17
İtalya, Orta Avrupa' nın güneyinde, Akdeniz'e bir çizme biçiminde uzanan bir yarım adanın üzerinde bir ülkedir. Kuzeyde bir yay çizen Alp Dağları İtalya ile Fransa, İsviçre, Avusturya ve Yugoslavya arasındaki doğal sınırı oluşturur. İtalya doğuda Yugoslavya, Arnavutluk ve Yunanistan' dan Adriya Denizi ile, güneybatısına düşen Tunus' tan Akdeniz' le ayrılır.

Yüzölçümü 301.268 km2 ve nüfusu 57 milyon olan İtalya yönetimsel olarak 11 bölgeye bölünmüştür ve ayrıca Akdeniz' deki Sardinya, Sicilya, Elbo ve küçük ada da İtalya' ya bağlıdır.

İtalya dağlık bir ülkedir. Apenin Dağları ülkeyi boydan boya geçerek Sicilya Adası' nın batısında sona erer. Alpler doğu-batı doğrultusunda uzanan bir dizi sıradağdan oluşur. Ülkenin en yüksek noktası 4061 m ile Grand Parodiso' dur. Ülkede çok sayıda sönmüş yanardağ vardır. Pompei' nin yıkımına neden olan Vezüv bunların en ünlüsüdür. Sicilya Adasın' daki Etna ise hala etkinliğini sürdürmektedir.

Ovalık alanlar ülkenin yaklaşık dörtte birini kaplar. Kuzeyde, Alpler ve Apeninler' in etekleri arasında uzanan Po Ovası ülkenin en geniş ve en verimli ovasıdır. Öteki ovalık alanlar çoğunlukla kıyılarda görülür. İtalya' da akarsular genellikle kısadır. En önemli akarsuyu Po' dur. 673 km uzunluğunda olan Po nehri Alpler' den doğar. Tiber ve Arno önemli diğer akarsularıdır. Ülkenin güzellikleri ile ünlü birço göl vardır. Bunlardan Maggiore, Cono, Garda, Lugano en önemlileridir. Doğuda Adriye denizi, batıda Tire denizi, güneyde ise Akdeniz ile çevrilidir.

Ülkenin bununla beraber 4 ana körfezi vardır. Venedik, Toronto, Cenova, Napolidir. Apenin yarımadası üzerinde bulunan İtalya, Sardinya ve Sicilya ile birlikte 200 kadar adadan oluşmaktadır.

İtalya, coğrafi özellikleri kadar, sosyo-ekonomik yapısı bakımından Kuzey İtalya, Yarımada İtalya, Adalar olmak üzere üç bölgeye ayrılır.

KUZEY İTALYA: Po ovası ile kuzeyde bir yay uzanan Alp dağları ve önündeki dağ eteği olan Piemon ( Piyemon ) adlı eğimli düzlükten oluşur. Burası ülkenin nüfus ve ekonomik faaliyetler bakımından en yoğun bölgesidir.

YARIMADA İTALYA: Çizmeyi andıran şekli ile Akdeniz' in ortasında Afrika' ya doğru uzanan kesim, Yarımada İtalya' sıdır. Ortada Apeninler, doğuda ve batıda kıyı ovalar ile dikkati çeken bu bölüm, nüfus ve ekonomik etkinlikler bakımından birkaç merkez dışında, pek faal değildir.

ADALAR İTALYASI: Akdeniz' in en büyük adası olan Sicilya ve Sardinya ile sayısı 200' ü bulan irili ufaklı adalardan oluşur. Bunlar içinde Sicilya, yarımadadan Messina Boğazı ile ayrılır. Bu ada dağlık ve volkanik yapısı ile diğer adalardan farklı bir özelliktedir. Adada bulunan Etna yanardağı halen faaldir. Ayrıca Napoli körfezi açıklarındaki Kopri adası, turist bakımından büyük önem taşır.

Sonraki
Sonraki Konu:
Yunanistan

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: