08/12/2009 20:17
Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 1243 yılında yapılan savaş. Moğollar, İran'ı ele geçirip Doğu Anadolu sınırlarına yaklaştıkları sırada Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında II. Gıyaseddin Keyhüsrev bulunuyordu. II. Gıyaseddin Keyhüsrev babası I. Alâeddin Keykubâd gibi deneyimli bir devlet adamı değildi. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, kendisinin sultan olmasında yardımcı olan emiri Sadettin Köpek'in etkisi altında kaldı. Sadettin Köpek, devlette önemli görevlerde bulunan beyleri ortadan kaldırtarak devleti tek başına yönetmek istiyordu. Bu amacını gerçekleştirmek için önemli devlet adamlarının bir bölümünü öldürttü. Daha sonra sultan olmak isteyen Sadettin Köpek, amacının anlaşılması üzerine öldürüldü. Bu sırada Baba İshak adında bir Türkmen dervişi büyük bir ayaklanma başlattı. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, bu ayaklanmayı güçlükle bastırabildi.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması bu sırada Anadolu'ya girmek üzere bekleyen Moğolları cesaretlendirdi. Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusu İran toprakları üzerinden Anadolu topraklarına girerek Erzurum'u ele geçirdi. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, beraberindeki bir orduyla Moğolların üzerine yürüdü. İki ordu, Sivas yakınlarındaki Kösedağ denilen yerde karşılaştı. Ama, Selçuklu ordusu daha mücadele başlamadan savaş meydanından çekildi. Dağılan Selçuklu ordusunu izleyen Moğollar, karşılarında direnecek bir güç bulamayınca kolaylıkla Anadolu içlerinde ilerlediler. II.Gıyaseddin Keyhüsrev, her yıl vergi vermek şartıyla Moğollarla anlaştı.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: