08/12/2009 20:19
Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucusu, asker ve siyaset adamı.

1860'ta İstanbul'da doğan Sadık Bey Harbiye Mektebi'ni bitirdi (1882). Çeşitli askeri görevlerden sonra atandığı Manaslır Süvari alayı komutanlığı görevindeyken, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır merkezini yönetti. II. Meşrutiyet'ten sonra Debre mutassarrıflığı, Harbiye Nezareti Süvari Dairesi ikinci başkanlığı gibi görevlerde bulundu, bir süre sonra görüş ayrılığına düşerek İttihat ve Terakki'den ayrıldı.

Masonluğa ve siyonizme karşı olduğu için

Masonluğa ve siyonizme karşı olduğu için İttihat ve Terakki' den ayrıldığını belirten Sadık Bey mecliste "Hizip" adı verilen muhalefet kanadının oluşmasına neden oldu. 1911'de askerlikten ayrılarak Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı kurdu. Babıali baskınından sonra İttihat ve Terakki yeniden iktidara gelince (1913), önce Paris'e, ardından Mısır'a gitti. I. Dünya Savaşı bitince İstanbul'a döndüyse de Milli Mücadele'ye karşı olduğu iddiasıyla Yüzellilikler listesine alındı; Romanya'ya giderek Dobruca'nın Hırsova köyünde 22 yıl süren bir sürgün hayalı yaşadı. Yüzellilikler için af çıkmasına rağmen bundan yararlanmayı reddetti.

1940'ta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye uzun bir dilekçe yazarak yaşamını ve yaptıklannı anlattı; affedilrmek değil, suçsuzluğunu kanıtlamak istediğini belirtti, ölmeden önce hakkındaki vatana ihanet suçlamasının kaldırılmasını istedi. İsmet İnönü dileğini yerine getirerek Bükreş elçiliği aracılığıyla yurda dönmesini sağladıysa da, İstanbul' a vardığı günün gecesi yaşamını yitirdi.

Miralay Sadık Bey, uzun yıllar sürgünde yaşadığı Romanya'dan İstanbul'a döndüğü 4 Şubat 1941’de nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde öldü.Cenazesi İsmet İnönü'nün aracılığıyla Karacaahmet Mezarlığı'na, silah arkadaşlarının yanına gömüldü.

Önceki
Önceki Konu:
Mehmet Ali Bey
Sonraki
Sonraki Konu:
Sedat Simavi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi