08/12/2009 20:21
Prof. Dr. Halis Ayhan Yozgat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri ve Yozgat'ta tamamladı. 1966'da yüksek öğrenimini bitirdi. 1966-1970 yıllarında Çorum Lisesi felsefe grubu öğretmenliği ve Çorum İmam Hatip Lisesi müdürlüğü yaptı. 1970-1975 yıllarında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde Din Psikolojisi ve Pedagojisi öğretim görevlisi olarak bulundu. Aynı yıllarda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Tarihi alanında öğretim üyeliği (doktora) tezini tamamladı.

1975-1983 yıllarında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü müdürlüğü yaptı. Enstitünün fakülteye dönüşmesiyle aynı yerde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görevine devam etti. 1987-1988 yıllarında yurtdışında bulundu.

1988-1991 yıllarında T.D.V. İslam Ansiklopedisi genel müdürlüğü görevinde bulundu.

Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanı'dır.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER; Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK'in görev süresini tamamlaması nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis AYHAN'ın, Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası'nın 6. maddesinin b fıkrası gereğince onaylamıştır.Mart 2005'te Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı ve halen üyeliği devam etmektedir.

YÖK Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in görev süresinin bitimine yakın yeni YÖK Başkanı için ismi geçenler arasında yer aldı.KİTAPLARI:

1. Eğitime Giriş ve İslamiyet'in Eğitime Getirdiği Değerler, İstanbul: Damla Yayınları, 1986.

2. Eğitim Bilimine Giriş, İstanbul : Şule Yayınları, 1995.

3. Din Eğitimi ve Öğretimi, İstanbul : Marmara Üni. İlahiyat Fak. Yayınları, 1997.

4. Türkiye'de Din Eğitimi, İstanbul : Marmara Üni. İlahiyat Fak. Yayınları, 1999.

5. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi (Orhan Oğuz, Ayla Oktay vd birlikte), İstanbul: SEDAR Yayınları, 2001.

6. Din ve Ahlak Eğitim Öğretimine Yeni Yaklaşımlar (Hayati Hökelekli, Yurdagül Mehmedoğlu, Mustafa Öcal ve Halil Ekşiyle birlikte), İstanbul : DEM Yayınları, 2004.

MAKALELERİ/ANSİKLOPEDİ MADDELERİ:

1. "Ailede Din Eğitimi", Diyanet Dergisi. C. 10. Sayı 114-115, Kasım-Aralık 1971, ss. 409-413.

2. "Eğitimde Din Eğitim ve Öğretiminin Rolü", İslam Medeniyeti, Ocak 1973, ss. 17-20.

3. "İslam Tarihindeki İlk Eğitim ve Öğretim Müesseseleri", İslam Medeniyeti, Nisan 1973, ss. 7-10.

4. "İslamiyet'in Fert ve Aile Açısından Getirdiği Eğitim Değerleri", Diyanet Gazetesi, sayı 270-271, 1-15 Ekim 1981.

5. "Milli Birlik Açısından Gençlik ve Eğitim", Diyanet Gazetesi Gençlik Özel Sayısı, sayı 316-317, 1985, ss. 18-20.

6. "Sosyal Bütünlük Açısından Din Eğitimi", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 1, 1986, ss. 25-33.

7. "Temel ve Orta Öğretimde Din Eğitimi", Din Öğretimi Dergisi, sayı 36, Eylül 1992, ss. 74-81.

8. "Eğitim ve Öğretimde Batılılaşma", DİA. C. 5. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992, ss. 158-162.

9. "Allah'a İman Öğretimi", Diyanet Dergisi. sayı 30, Haziran 1993, ss. 28-31.

10. "Cem'iyyet-i İlmiyye-i İslamiyye", DİA. C. 7. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993,ss. 332-333.

11. "Dârüşşafaka", DİA., c. 9, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1994, ss. 7-9.

12. "Veli Ertan", DİA. C. 11. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995, ss. 308-309.

13. "İmam Hatip Liseleri'nin Eğitim-Öğretim Sistemi ve Bu Liselerin Mevcut Sorunları", Kuruluşunun 43. Yılında İmam Hatip Liseleri, İstanbul: ensar neşriyat, 1995, ss. 11-19.

14. "İslamiyet'in Eğitime Getirdiği Değerler", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı 5, İstanbul: 1998, ss. 57-74.

15. "İlahiyat Fakültesi", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, İstanbul: 1999, ss. 255-268.

16. "XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kurulan Cemiyet-i İlmiyye'lerin Eğitim ve Öğretim Çalışmaları", Osmanlı Ansiklopedisi, c. 5. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. 1999, ss. 261-267.

17. "Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimine Genel Bir Bakış", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Özel Sayı (Cumhuriyet'in 75. Yılına Armağan), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1999, ss. 237-254.

18. "Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimine Genel Bir Bakış: Atatürk'ün İslam Dini ve Din Eğitimi Hakkındaki Görüşleri", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 18. İstanbul: Emre Matbaası, 2002, ss. 5-27.

BİLDİRİLERİ:

1. "Yüksek İslam Enstitülerinde Din Eğitimi ve Problemleri", Atatürk'ün 100. Doğum Yılında Türkiye I. Din Eğitimi Semineri. 23-25 Nisan 1981, ss. 374-379.

2. "Temel Eğitim ve Orta Öğretimde Din Eğitimi", Milli Eğitim ve Din Eğitimi İlmi Seminer Tebliğleri, Ankara: 9-10 Mayıs 1981, ss. 254-266.

3. "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Başlıca Meseleleri", Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, Ankara: 8-10 Nisan 1988, ss. 341-345.

4. "İslam'a Göre Çocukların Din Eğitimi", Batı Avrupa Türkleri/ F. Almanya'da 30. Yıl, Frankfurt: 1992, ss. 101-107.

5. "Çocuklara, Allah ve Peygamber'e İman Öğretimi", Ebedi Risalet 2, İzmir: 1993, ss. 269-286.

6. "Örgün Eğitimdeki Din Kültürü ve Ahlak Öğretiminin Müfredat Programlarının Geliştirilmesi", Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitim - Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Kayseri: 1-2 Mayıs 1997, ss. 211-226.

7. "Ruh Sağlığı Açısından İman ve İbadet", Ramazan Çadırında İrfan Sofrası / Açıkoturum ve Konferanslar (Bağcılar Belediyesi), İstanbul: 1998, ss. 53-63.

8. "Anayasa'nın 24. Maddesi ışığında Din Eğitiminde Yeni Arayışlar", Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Sakarya: 2002, ss. 101-113.

9. "Çocuklara İman Öğretimi ve İbadet Eğitimi", Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne-Baba Rolleri-I, Ankara: 2003, ss. 261-308.

10. "Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri", Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne-Baba Rolleri - I, Ankara: 2003, ss. 85-108.

11. "Din Eğitimi Uygu1amalarımn Tarihi ve Hukuki Temelleri", AB Sürecinde 'Eğitimde Reform İhtiyacı' Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: 9-10 Ekim 2004, ss. 191-210.

12. "Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi", Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, İstanbul: 7-9 Aralık 2005, ss. 1-7.

Önceki
Önceki Konu:
Eva Mendes
Sonraki
Sonraki Konu:
Mariya Şarapova

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi