08/12/2009 20:17
Yeryüzünün ¾'ü sularla kaplıdır. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, yer altı suları su küreyi (hidrosferi) oluşturur.

Suyun doğal çevrimi

Güneşin ısı etkisiyle okyanuslardan, denizlerden, göllerden buharlaşan sular, atmosferin ilk tabakası olan troposferde birikerek bulutları oluşturur. Rüzgarın etkisiyle hareket eden bulutlar, soğuk bir bölgeye rastladığında su buharı soğuyarak yoğunlaşır. Yağmur, kar, dolu olarak yeniden yeryüzüne döner. Yeryüzüne dönen bu yağış suları, akarsularla göl ve denizlere taşınır. Bir kısmı da geçirgen tabakalardan süzülerek yer altındaki kil gibi geçirgen olmayan katmanlarda birikir ve yer altı sularını oluşturur. Yer altı su kaynakları, yer altında hareket ederken kendiliğinden yeryüzüne çıkabilir. Bu sulara kaynak suları denir. Kaynak suları da akarsuları oluşturur. Bu akarsular göl ve denizlere akar. Akarsular, göller ve denizlerdeki su, bir süre sonra buharlaşarak tekrar atmosfere yükselir. Bu olaylar buharlaşma ve yoğunlaşma şeklinde sürekli devam eder. Buna suyun doğal çevrimi denir.Suyun doğal çevrimi sayesinde, yerkürdeki su miktarı hep aynı kalır. Dünyanın her bölgesine düşen yağış miktarı aynı olmadığı için bazı bölgelerde su sıkıntısı çekilir. Bu nedenle yağmur ve kar suları barajlarda biriktirilerek içme, kullanma, sulama ve elektrik enerjisi üretmek için kullanılır.

Deniz Akıntıları

Denizler arasındaki yoğunluk farkından, rüzgar ve gelgit olaylarından dolayı denizlerde akıntılar oluşur. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu sürekli rüzgarlarda ve dolayısıyla da akıntılarda sarma olur.Ekvator bölgesinin diğer bölgelerden daha fazla ısınması nedeniyle bu bölgede deniz suları daha sıcaktır. Bu sular dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketiyle, ekvator civarından kuzeybatı yönüne akar. Meksika körfezinden dönüp, İskandinavya kıyılarına yönelerek Golfstrim sıcak su akıntısını oluşturur. Bu akıntı Kuzey Avrupa ikliminin ılıman ve yağışlı olmasını sağlar. Oysa aynı enlemlerde bulunan Kanada ve ABD'nin doğu kıyılarında ise Labrador akıntısı iklimin sertleşmesine neden olur.Kuzey ve güney yarım kürelerde esen alize, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları da akıntıların oluşmasına yol açarlar. Bu akıntılar geçtikleri yerlerde sıcaklıklarına göre çeşitli iklim değişikliklerine neden olurlar.Ülkemizdeki denizler arasında da akıntılar vardır. Bu akıntılar, denizlerin tuzluluk oranlarının, sıcaklık ve su seviyelerinin farklı olmasından kaynaklanır. Denizlerin tuzluluk oranı buharlaşma derecesine, denizlere tatlı su taşıyan akarsuların getirdiğ su miktarına bağlıdır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu