Bilinçdışının içeriği temelde çocukluğun bitmemiş işleri ve o zamana ilişkin konulardan ibarettir. Bu hiçbir zaman bilinçli hale gelmemiş ama yine de davranışı dolaylı olarak etkileyecek gerilimlerle bir zamanlar bilinçli olan ama bastırılmış gerilimleri de kapsar. Bu gerilimlerle birlikte onlara uyan imgeler de bulunur: bazıları hiç bilinçli hale gelmemiş bazıları da bilinçten dışarıya itilmiş imgeler.

İmgeler ya da düşlemeler bilinç için gerçek yaşantılar kadar gerçek olduğundan bilinç dışındaki çoğu temsilin gerçeklikle pek az bağlantısı vardır ama yine de gerçekler kadar etkilidirler. 'İyi' bir baba temsili, onun nasıl biri olduğuna ilişkin anılara, nasıl biri olduğuna ilişkin hayallere ya da onun iyiliğine ilişkin şu andaki yaşantılara dayanabilir ve gerek anılar gerekse hayaller bireyin ona karşı tutumunu belirlemede eşit derecede önemlidir.

Biiinçdışındaki gerilimler 'bitmemiş işlerdir' çünkü henüz giderilmemişlerdir; giderilinceye değin yok olmazlar ve gerçek erek ve nesneleri ya da onların yerine geçenleri aracılığıyla sürekli olarak tam ya da kısmi doyum ararlar.

Çoğu insanın bilinçdışı aklında varolan temel gerilimler doyurulmamış oral arzular, doyurulmamış anal arzular ve de yaşamın beşinci yılından sonraki dönemine ilişkin doyurulmamış arzulardır. Bunlar genellikle hem libido'ya hem mortidoya, sevgiye ve nefrete ilişkindirler. Hem içe hem dışa yöneliktirler. Dışa yönelik gerilimler sevgi ve düşmanlık biçimini alırlar. İçe yönelik olanlar ise sevilme, onaylanma arzusu ile cezalandırılma arzusu biçimini alırlar. Erekleri cinsel ilişki ve cinayetten yalnızca nesneye bakmaya ya da onun var olduğunu bilmeye dek değişir. Nesneler anababa ve akrabalardan rastlantısal tanışlara ve cansız nesnelere dek değişir. Uygun koşullarda gerilimlerden herhangi biri ya da birkaçı hatta birbirine zıt olanlar bilinçli hale gelip uygun erek ve nesne yoluyla doğrudan veya erek ya da nesne deplasmanı ile dolaylı doyum arıyabilirler. Bireyin her yaptığı ya da düşlediğinde olabildiğince çok bilinçli ya da bilinçsiz gerilim doyum bulmaya çalışır.

Bilinçsiz (ve de bilinçli) gerilimler iki gruba ayrılabilir : İd'le ilişkili olanlar ve Superego ile ilişkili olanlar (Superegonun İd'in ayrışmış bir kesimi olduğu anımsanırsa son çözümlemede her iki grup da İd içgüdülerinden kaynaklanır). Bireyin gerçekte ne yaptığı ve kendini ne denli dışavurduğu, bu iki grup gerilim arasında Ego'nun (ki bazı doktorlar onun da İd'in ayrışmış bir kesimi olduğuna inanırlar) kontrolü altında oluşan bir uzlaşmadır. (Şu ayrışmalar aklı karıştırmasın. Anımsamamız gereken şey yetişkinde İd'in ayrışmış çok küçük bebekte ise ayrışmamış olduğu)

Eğer herkes tüm İd arzularını doyurmaya kalksaydı anarşi ortaya çıkardı. İd arzularının doyurulması çoğu kez başkalarının ızdırabını içerir ve özgün İd dışavurumu güçlünün haz duyup zayıfın sefil olması anlamına gelir. Tarihin gidişi içinde çoğu politik durum bunu göstermiştir.

Superego gerilimleri eğer normal iseler başkalarına mutluluk verme eğilimindedirler. İnsanların cömert ve ilgili olmalarına yardım ederler. Uygarlığımız büyük ölçüde Su-perego'nun İd üzerindeki zaferine dayanır ve uygarlığın sürmesi için bu zaferin sürmesi gerekir. Bireyde ve toplumda kanıtlarını gördüğümüz gelişme gücü ya da physis, eğer bebeklikte uygun biçimde beslenirse, Superego'yla birlikte çalışır, öyle ki bireyin gelişmek ve 'daha iyi' (yani cinsel gelişimin, başkalarının mutluluğunu da gözönüne alan, erişkin evresinin ilkelerine uygun olarak) davranmak için bir dürtüsü olur. Superego ve physis eğer normal iseler İd arzularının kıyıcı ya da kaba dışavurumlarına karşı çıkarlar. Bireyin altını ıslatmasından başlarlar Birleşmiş Milletlerin ülkülerinde sonlanırlar.

Eğer Superego gelişimi engellenir ya da alışılmamış bir biçimde olursa daha sonra göreceğimiz gibi ortaya bazı sorunlar çıkması olasıdır. Eğer bastırmanın gücüyle bi-linçdışında depolanan duygu ve temsiller bozulursa istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: