Fiziksel gelişim bedensel ve psiko – motor (zihin – kas kordinasyonu) gelişim olmak üzere iki türlüdür.

 

Doğum Öncesi

ü  Bedensel gelişim en hızlıdır.

ü  Dölüt (Zigot) (0-2 Hafta), Embriyo (2-8 Hafta) ve Fetüs (9 Hafta+) dönemlerinden oluşur.

 

Bebeklik Dönemi (0 – 2 Yaş)

ü  Bedensel gelişim hızlıdır.

 

İlk Çocukluk Dönemi (2 – 6 Yaş)

ü  Kaba motor hareketler gelişir.

ü  Beden organlarının orantısı düzensizdir.

ü  El – göz uyumu yetersiz fakat kordinasyon başlar.

ü  Hareketli olmayı tercih ederler.

ü  Sonunda sinir sistemi gelişimini büyük ölçüde tamamlar ve kaba motor becerilerde ustalaşırlar.

 

Son Çocukluk Dönemi (6 – 12 Yaş)

ü  El – göz uyumu sağlanır

ü  İnce motor hareketlerde ustalaşır.

ü  Fiziksel gelişimin en yavaş olduğu dönemdir.

ü  Önceki dönemler ıraksak olan görme duyuları normale döner.

 

Ergenlik (12 – 18 Yaş)

ü  Erinlik, ergenlik ve son ergenlik olarak 3’e ayrılır.

ü  Fiziksel gelişim yeniden hızlanır.

ü  Cinsiyet salgı bezleri aktiftir (Birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri kazanılır).

27/07/2014 0:09

Kritik dönem kavramından hareketle Havighurst tarafından belirlenmiştir. Gelişimde süreç belli gelişim alanlarında gerçekleşir: Fiziksel Alan, Zihinsel (Bilişsel) Alan, Duygusal Alan, Kişilik Alanı, Sosyal Alan, Ahlaki (Törel ve Vicdan) Alan.

 

Bebeklik Dönemi (0 – 2 Yaş)

ü  Katı yiyecekleri yiyebilme.

ü  Tuvalet alışkanlığının kazanılması.

ü  Konuşma ve yürümeyi öğrenme.

 

İlk Çocukluk Dönemi (2- 6 Yaş)

ü  Cinsiyet farklılıklarını öğrenme, cinsel kimliğini kazanmaya başlama.

ü  Dili öğrenme.

ü  Anne – baba’dan bağımsızlaşma, bencil hareketler.

ü  Doğru ile yanlışı ayırabilme, ahlak gelişiminin başlaması.

ü  Okuma – yazmaya hazır duruma gelme.

 

Son Çocukluk Dönemi (6 – 12 Yaş)

ü  Okuma, yazma, hesaplama becerileri kazanma.

ü  Kişisel bağımsızlığa ulaşma.

ü  Bedenini aktif olarak kullanabilme.

ü  Cinsiyet rollerini öğrenme.

ü  Kendine ve çevresine karşı olumlu tutum geliştirme.

ü  Toplumun ahlak değerlerini alır.

 

Ergenlik Dönemi (12- 18 Yaş)

ü  Her iki cins akranlarıyla olumlu ilişkiler.

ü  Duygusal bağımsızlığa ulaşma.

ü  Kendine ait ahlak ve değerler geliştirme.

ü  Evliliğe hazırlanma.

ü  Bir meslek seçimi yapma.

 

Genç Yetişkinlik (18-30 Yaş)

ü  Meslek ve eş seçme.

ü  Aile kurma, çocuk yetiştirme.


Yetişkinlik Dönemi (30-60 Yaş)

 

Yaşlılık Dönemi (60+ Yaş)

Beylerbeyi Nedir?
Osmanlı Devleti'nde büyük eyaletlerin yönetimine memur edilen idari görevlidir. Beylerbeyi, eyaletlerin daha çok askeri idaresiyle meşgul olurdu. Osmanlı tari...
Rüzgar Çeşitleri
Konu ile ilgili sayfamıza ulaşmak için başlığa tıklayın.
27/07/2014 0:08

ü  Gelişim süreklidir ve belli aşamalarla (dönemlerle) gelişir.

ü  Gelişim hızı her zaman aynı değildir.

ü  Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.

ü  Gelişimde bazı eğilimler vardır.

ü  Gelişim, baştan ayağa, içten dışa, genelden özele, merkezden çevreye doğrudur.

ü  Gelişim bir bütündür.

ü  Gelişimde bireysel farklılıklar bulunur.

ü  Gelişimde kritik dönemler vardır.

            Gelişim, kişisel özellikler, kalıtım özellikleri ve çevreden etkilenir.

 

KALITIM

Anne ve babadan genetik yolla geçen bazı yetenekler ve özellikler. Bununla ilgili terimler:

ü  Gonozom, cinsiyetle ilgili olan genler (2 tane)

ü  Otozom, cinsiyetle ilgili olmayan genler (22 çift)

ü  Gen, şifrelenmiş bilgilerin bulunduğu hücreler.

ü  Fenotip, fiziksel görünüşümüz.

ü  Genotip, kalıtımla gelen bütün potansiyelimiz.

ü  Mutasyon, kalıcı değişiklikler (boydaki farklılaşma).

ü  Modifikasyon, geçici değişiklikler (bronzlaşma).

 

BİLGİ: 

Gamet, Sperm ve Ovum (yumurta hücresi) birleşiminden oluşur. Bu iki hücre, diğer hücrelerden farklı olarak 23 kromozom içerir (diğerleri 46 = 23 çift). Bunlar birleştiği zaman gelişen hücre 46 = 23 çift kromozom içerir.

 

ÇEVRE

İnsanın içinde yaşadığı ve etkilendiği tüm dış uyarıcılar. Çevresel faktörleri 3 kısımda incelemek mümkün: Doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası.

 

KRİTİK DÖNEM (ZAMANLAMA)

Organizmanın çevrenin etkilerine (uyaranlara) daha duyarlı oldukları zaman dönemidir. Örneğin okuma – yazma için kritik dönem 6 yaşıdır. Bu dönemde çocuk desteklenmeli, baskı uygulamak bazı sorunlara yol açabilir (kalıcı sakarlık, kamburluk).

 

TARİHSEL ZAMAN 

Yaşanan zamana göre gelişim etkilenir. Örneğin savaş zamanlarında çocukların savaş oyunlarını tercih etmesi.

YABAN
Roman Hakkında Bilgi: Yapıt, "tezli roman" niteliği taşımaktadır. Roman, Kurtuluş Savaşı yıllarında, bir Orta Anadolu köyünde geçer. Ahmet Celâl'in hatıra def...
Özne-Yüklem Uyumu
ÖZNE-YÜKLEM UYUMU: Bir cümlede özne ve yüklem arasında iki yönden uygunluk aranır. 1. Tekillik-Çoğulluk Yönünden Uygunluk: Tekil öznelerin yüklemleri tekil, ...

            Gelişim bir süreç, gelişme ise bir üründür. Örneğin çocuğun dili öğrenmesi gelişim, baba demesi ise gelişme, sonuç, üründür. Olgunlaşma ve öğrenme olmadan gelişim olmaz.

            ÖRNEK: Kas gelişimi olgunlaşma, ağaca tırmanmak ise gelişmedir.

            Benzer bir şekilde değişim farklılaşmadır, değişme ise bir üründür. Örneğin okuma-yazma bilmeyen birinin okuma-yazma biliyor olması değişim, bu işi yapabilmesi ise değişme.

 

Gelişimde Temel Kavramlar

 

BÜYÜME

Bireyin fiziksel özelliklerindeki değişimdir.

 

OLGUNLAŞMA

Genetik olarak doğuştan gelen, zamanı gelince ortaya çıkan öğrenilmemiş biyolojik değişikliklerdir. Çevre koşullarından bağımsızdır fakat kısmen etkilenir. Örneğin yürüme davranışı için kas ve sinir sistemi gelişimi gerekir.

 

HAZIRBULUNUŞLUK

Bireyin gelişim görevini, olgunlaşma ve ön bilgi (önceki öğrenmeler, ilgiler ve tutumlar, güdü, sağlık durumu vb) yoluyla yapabilecek duruma gelmesidir. Örneğin bisiklet kullanabilmek için kas – sinir yapısının gelişmiş olmasına ek olarak ilgi ve istek gerekir.

 

ÖĞRENME

Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu nispeten kalıcı davranış değişikliği. Örneğin kalem tutması, doğru yazabilmesi için birileri ona göstermeli, alıştırma yapmalı vs.

Popüler Sayfalar:
Son Bakılanlar: